انسان‌هاي موفق چگونه مي‌انديشند (فكر خود و در پي آن زندگي خود را تغيير دهيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فرازهايي از كتاب: فكر كردن كار ساده‌اي نيست؛ به همين جهت تعداد متفكران اندك است. انديشمندان بزرگ متخصص خلق انگاره‌هاي مثبت؛ و تصاوير خوش‌بينانه در ذهن خود و ديگران هستند. من هيچ متفكر خلاقي را نمي‌شناسم كه به گزينه‌ها عشق نورزد. جستجوي گزينه‌هاي گوناگون؛ تخيلات را تحريك مي‌كند؛ و تخيلات براي خلاقيت داشتن بسيار ضروري است. فرد كودن كسي است كه از همه چيز مطمئن است؛ و كسي كه از همه چيز مطمئن است يك كودن هميشگي است. يك ايده تازه بسيار حساس است. ممكن است با يك نيشخند يا خميازه به قتل برسد؛ با يك كنايه به حال ضعف بيفتد؛ يا با يك اخم به حد مرگ نگران شود. به ‌خاطر داشته باشيد كه بيش‌تر محدوديت‌هايي كه در مقابل ما قرار دارند توسط ديگران اعمال نشده‌اند؛ بلكه ما خودمان ايجاد ‌كننده آن‌ها هستيم. پرورش ايده‌هاي جديد به سختي خلاص شدن از ايده‌هاي قديمي نيست. موفقيت‌هاي امروز؛ بزرگ‌ترين دشمن موفقيت‌هاي فرداي ما هستند. در جهان هيچ‌كاري شريف‌تر از اين نيست كه به يك انسان ديگر كمك كنيم و در موفقيت او سهيم باشيم. شما به هر حال بايد فكر كنيد؛ پس چرا افكار بزرگ نداشته باشيد؟

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: