انتقادي انديشيدن به زبان ساده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انتقادي انديشيدن مهارت تجزيه و تحليل‌ كردن و ارزش‌يابي دقيق موضوع، به ‌دور از هرگونه تعصب، پيش‌داوري و هيجان‌زدگي است. براي اين‌گونه انديشيدن لازم است نخست، به جست و جو و جمع‌آوري اطلاعات پرداخت، سپس با توجه به معيارهاي انتخاب‌ شده، درباره يافته‌ها قضاوت نمود. اين كتاب شما را گام به گام با مباني و اصول نخستين انتقادي‌ انديشيدن، از شناخت و تعريف مسأله گرفته تا استدلال و قضاوت ‌كردن آشنا مي‌كند.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: