امشب كنار غزل‌هاي من بخواب (مجموعه غزل و چند مثنوي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در خويش سفر كردم، ويرانه به ويرانه. از خواب به بيداري، افسانه به افسانه. با مختصري از عقل، خوش بودم و حالم را. با خنده نشان مي‌داد، ديوانه به ديوانه.

قیمت محصول:

18,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: