الينار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ديگر دستان ناتوان آواز هيچ عاشق رهگذري نيمه شب ضربه‌هاي بيداري بر پنجره خفته خواب تو نتواند كه زد. شب، خواب ما را و دريارا خواب ما عميق كرده است. بخواب الينار بخواب. من اما حرف‌ها دارم كه با اين اتاق‌ها بگويم، با اين درها و ديوارها، با اين پنجره‌ها. با عابري كه نمي‌گذرد. با شباهنگي كه نمي‌خواند. با شب‌پره‌اي كه نمي‌برد. با شب‌تابي كه نمي‌تابد. بخواب الينار. خاك، آغوش هميشه پذيرش است. خاك، بستر هميشه آرامش است. من بازگشته‌ام، از سوي سال‌هايي كه جز با نام و جز با ياد تو به آغاز و اتمام نرسيدند.

قیمت محصول:

18,000 تومان


نظرات شما: