الهام (رسالت نهايي شما)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

من عاشق الهامات هستم و اطمينان دارم، تصور زندگي در يك عالم الهام‌بخش براي شما نيز جذاب خواهد بود. اين كتاب را از صميم قلب و با خلوص نيت نوشته‌ام و هدفم از آن، انتقال يافته‌ها و ديدگاه‌هاي خودم به شما مي‌باشد. نوشتن اين كتاب براي من يك تجربه عالي و منحصر به فرد بود. هيچ چيز قدرتمندتر از تقديري نيست كه زمان آن فرا رسيده باشد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: