الفباي رابطه (ازدواج رنج مقدس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روند اين كتاب اين راز را براي شما افشا مي‌كند كه كودكي ما، زندگي زناشويي والدين، جاهايي كه در كودكي با خود گفته‌ايم كه هيچگاه زندگي شبيه والدين‌مان نخواهيم داشت، فانتزي‌هايي كه درباره زن و مرد ايده‌آل داشته‌ايم... همه و همه باعث توليد انتظاراتي مي‌گردند كه عدم تحقق آنها احساس شكست را به ما منتقل مي‌كند و ما كه از شكست گريزانيم، به جاي تحليل موقعيت سريعا تجديد قوا براي حمله بيشتر را در دستور كار قرار مي‌دهيم و اين روند تا بدانجا پيش مي‌رود كه ما آرام آرام به افسردگي حاصل از عدم تغيير طرف مقابل مي‌رسيم و در نهايت به تصميم جدايي نزديك مي‌شويم.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: