الفباي بهداشت روان كودك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دكتر نهضت فرنودي تحصيلات خود را تا سطح ليسانس در ايران به پايان رساند و در سال 1970 براي اخذ درجة دكترا در روانشناسي باليني به آمريكا رفت. پس از تحصيلات ابتدا در دانشگاه تهران و سپس در دانشگاه جندي شاپور اهواز به خدمات آموزشي مشغول شد و در سمت‌هاي استادياري، مدير گروه روانشناسي و رئيس مركز روان‌درماني دانشگاه خدمت كرد. وي اكنون در آمريكا به سر مي‌برد و داراي برد تخصصي در روانشناسي باليني از ايالت كاليفرنيا و عضو رسمي انجمن روانشناسان آمريكا است. او بيش از 110 مقاله و 3 ترجمه و نگارش دارد. كتاب حاضر كه در ابتدا براي استفادة ايرانيان مهاجر در آمريكا، به صورت يك آلبوم محتوي شش نوار تهيه شده بود، توسط آشيانة كتاب به صورت نوشته درآمده است.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: