اكسير (20 درس معنوي براي آفرينش زندگي دلخواه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب آخرين اثر دكتر «ديپاك چوپرا» و شامل بيست درس معنوي است براي ايجاد و خلق زندگي‌اي نو و بهتر؛ چيزي كه همه خواهان آن هستيم اما راه رسيدن به آن را نمي‌دانيم. ديپاك چوپرا راه كتاب موفقِ هفت قانون معنوي موفقيت را با كتاب اكسير دنبال مي‌كند؛ اثري قابل درك و مفيد و سازنده براي همة كساني كه احساس مي‌كنند چيزي مهم وجود دارد كه آن را در زندگي خود كم دارند. اين كتاب متضمن دستيابي به عشق و توفيق است و با خواندن آن شاهد تحول تصورات خود از موفقيت و خوشبختي خواهيد بود.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: