اكت در عمل (مفهوم‌پردازي مورد در درمان پذيرش و تعهد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درمان ACT از علم بسيار دقيق تحليل رفتار و فلسفه بافت‌گرايي كاركردي منشاء گرفته است و در قالب شش فرايند ـ پذيريش، ناهمجوشي، ارتباط با لحظه اكنون، عمل متعهدانه، خود به عنوان زمينه و ارزش‌ها ـ مطرح مي‌شود و راهبردهاي اصلي درمان براي مقابله با آسيب‌هاي رواني و در رابطه با اين فرايندها تعيين مي‌گردد. در اين كتاب شما درمانگران ياد خواهيد گرفت شش فرايند رفتاري مشكل ساز - هم جوشي، اجتناب تجربه‌اي، خودآگاهي ضعيف، چسبيدن به خودمفهومي، بي‌فعاليتي مداوم و تكانشگري و ارزش‌هاي نامشخص را تشخيص دهيد. همچنين ياد مي‌گيريد چگونه از شش فرايند اصلي درمان پذيرش و تعهد به منظور مفهوم ـ پردازي مشكل مراجع استفاده كنيد. اين كتاب به شما كمك مي‌كند تا كشف كنيد كدام مولفه‌هاي مشكل فرد نيازمند پذيرش و كدام يك نيازمند تغيير است و اينكه چگونه با مراجع براي تعيين و دستيابي به اين اهداف همكاري كنيد. ACT به دليل تمركز بر تضعيف جنبه‌هاي زيان‌بار و ناكارآمد زبان و تا حدي به دليل استفاده از مفاهيم ناآشنا از قبيل ناهم‌جوشي شناختي و كلام زدايي از ديدگاه برخي افراد دشوار است. هدف نويسندگان كتاب اين است كه از طريق مطرح كردن نمونه‌هايي از مراجعان تمرينات قابل كاربرد و سبك‌هاي عملي، مطالب را قابل فهم سازند و به درمانگران ياد بدهند چارچوب ACT را به طور مناسبي در سنجش و مداخله به كار گيرند.

قیمت محصول:

79,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: