افسردگي زيباترين هديه زندگي من


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چه موضوعي باعث شده است كه اين كتاب را به دست گرفته و به خواندن آن مصمم شويد؟ شايد به دنبال پاسخي براي كمك به خود درگذر از حالت افسردگي هستيد؟ شايد مايليد وضعيت يكي از نزديكان خود را كه دچار اضطراب است بهتر بشناسيد و راهي براي كمك به او بيابيد؟ شايد هم فقط به خاطر شناخت مسير انساني كه براي غلبه بر ترس‌هاي بيشمار و پذيرش خود مبارزه كرده است كمي كنجكاو شده‌ايد؟ هر دليلي كه داشته باشيد با مطالعه اين كتاب، شما هم مانند بسياري تحت تاثير اين جهش و شور دروني قرار خواهيد گرفت؛ زيرا كه موضوع كتاب در همين ارتباط است: فريادي بلند از درون يك انسان، كه با اين كه از دوران خردسالي به اهميت از خود گذشتگي و سهيم شدن با ديگران پي برده است حال به اين ارزش‌ها، اعتماد به خود، دوست داشتن خود، مراقبت از خود را هم افزوده است ...

قیمت محصول:

9,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: