افزايش هوش مالي شاهراه ثروت (پولتان را هوشمندانه مديريت كنيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بسياري از مردم بر اين باورند كه براي پول در آوردن به پول نياز دارند. اين باور حقيقت ندارد. هميشه به خاطر داشته باشيد كه اگر شما مي‌توانيد پول خود را طي سرمايه‌گذاري در طلا از دست بدهيد، پس ممكن است پول خود را در هر حوزه ديگري نيز از دست بدهيد. در نهايت، اين طلا، سهام، ملك، سخت‌كوشي يا پول نيست كه شما را به ثروت مي‌رساند. در واقع، اين هوش مالي شماست كه ثروت را برايتان به ارمغان مي‌آورد. در اين كتاب نه پولدار شدن سريع آموزش داده مي‌شود، و نه فرمول جادويي. در اين كتاب به شما گفته مي‌شود كه چگونه هوش مالي خود را افزايش دهيد. اين كتاب به شما مي‌گويد كه چگونه از طريق هوشمندتر شدن، ثروتمندتر شويد. در اين كتاب، پنج هوش مالي اصلي كه براي ثروتمندتر شدن به آنها نياز داريد، برايتان شرح داده مي‌شوند. لذا مي‌توانيد فارغ از اينكه در كدام بازارهاي اقتصادي، سهام يا املاك فعاليت مي‌كنيد، با بهره‌گيري از مطالب اين كتاب به موفقيت مالي بيشتر و در نتيجه به ثروت بيشتري دست پيدا كنيد.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: