افتاده باش اما نه از دماغ فيل (شما عظيم‌تر از آني هستيد كه مي‌انديشيد 10)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مرد فقيري بود كه همسرش كره مي‌ساخت. آن زن كره‌ها را به صورت دايره‌هاي يك كيلويي آماده مي‌كرد. مرد كره‌ها را به يكي از بقالي‌هاي شهر مي‌فروخت و با پولي كه به دست مي‌آورد، مايحتاج خانه را مي‌خريد. روزي مرد بقال به وزن كره‌ها شك كرد و تصميم گرفت آنها را وزن كند. وزن هر كره 900 گرم بود. او از اين موضوع بسيار عصباني شد و روز بعد به مرد فقير گفت: ديگر از تو كره نمي‌خرم، تو پول يك كيلو كره را از من مي‌گرفتي، درحالي كه وزن هر كدام از آن‌ها 900 گرم است. مرد فقير ناراحت شد، سرش را پايين انداخت و گفت: ما در خانه ترازو نداريم، يك كيلو شكر از شما مي‌خريديم و آن را به عنوان وزنه قرار مي‌داديم. مطمئن باش همه وزن كره‌هايي كه به تو داده‌ايم به اندازه شكرهايي است كه از تو گرفته‌ام. اخلاق مسئله مهمي است فلاسفه‌،حكما، روانشناسان‌،جامعه‌شناسان، متخصصين ديني و حتي حقوق‌دانان ،قرن‌هاست به اين مقوله پرداخته‌اند و در اين رابطه قلم فرسايي‌ها كرده‌اند، در اين كتاب به قدر وسعم به صفات و ويژگي‌هاي رفتاري ‌اخلاقي - بر اساس نظريه اقتدار - اشاراتي خواهم داشت.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: