اعتياد مشاوره و درمان (راهنماي تغيير رفتار اعتيادي در معتادان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

معتاد، بيمار مسئولي است كه به حمايت مناسب و پانوراميك خانواده دارد. اين حمايت جز با شناخت صحيح فرايند معتاد شدن و خروج از آن مسير نيست. اغلب خانواده‌ها و آحاد جامعه معتاد را مجرم مي‌دانند. با اين حال، اعتياد صرفا يك اصطلاح عاميانه و غير عملي است. آنچه امروز مي‌توان قاطعانه مطرح كرد اين است كه وابستگي به مواد يا الكل رايج اما غير طيبعي است و مطابق تلاش‌هاي علمي و تحقيقي20 سال گذشته اعتياد به وضوح قابل درمان است. در اين كتاب، سعي شده است به فرايند اعتياد از جنبه‌هاي نظري و عملي پرداخته شود. استفاده از اين كتاب در مجامع علمي و مراكز درماني توصيه مي‌شود.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: