اعتماد به نفس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مي‌خواهد خواننده را به زندگاني عملي نزديك سازد و با شواهد گويا به او بفهماند كه نزديكترين راه براي وصول به سعادت و براي موفق شدن در جنگ زندگاني اعتماد به نفس است. از اول كتاب تا آخر آن فقط اين فكر دنبال مي‌شود كه قسمت اعظم كاميابي يا شكست انسان مربوط به خود اوست، مربوط به درجه سعي و مجاهدت، ممارست و تمرين، ميزان استقامت و قوه اراده خود شخص است.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: