اصول و تكنيك‌هاي برقراري ارتباط موثر با ديگران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ارتباط موثر باديگران، مهارتي است كه انسان را در موقعيت ممتاز و بهتري قرارا مي‌دهد و دستيابي به موفقيت و خوشبختي را سهل‌تر مي‌سازد. اين كتاب با تكيه بر نظريه (منابع معني) در پي ارائه الگويي كاربردي در بهبود ارتباط ميان‌فردي است.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: