اسرار تمركز (جدايي ذهن از محسوسات)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مفهوم دقيق دهارنا (تمركز هواس)، كانوني كردن بيشترين قواي ذهني، رواني و جسمي، با توجه كردن و آگاهي روي يك صحنه است، در حالت تمركز حواس، براي قواي ذهني زمينه استراحت و كسب نيرو حاصل مي‌شود و در پرتو چنين ذهن تعليم يافته متمركزي قادر خواهيم شد، توانايي ذهني را به تمام جريانات بدني و رواني تسري داده و آن را وسيله استحكام شخصيت و سلامت خويش سازيم.

قیمت محصول:

68,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: