استنباط آماري در پژوهش رفتاري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تاكيد عمده اين كتاب بر آمار استنباطي يعني پيكره‌اي از روش‌ها براي رسيدن به نتيجه و نتيجه‌گيري فراسوي داده‌هاي موجود به منظور حل مسائل پژوهشي است. بخش عمده‌اي از تئوري رياضي علم آمار نيز با مسائل استنباطي و توسعه روش‌هاي استنباطي سر و كار دارد.

قیمت محصول:

54,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: