استراتژي رسيدن به استراتژي (راهنماي انتخاب و اجراي رويكرد صحيح به استراتژي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

معمولا ايده‌ها و برنامه‌هاي زيادي براي رسيدن به استراتژي در ذهن يا روي كاغذ داريد. اما بسياري از اين ايده‌ها و اقدامات با هم در تضادند. براي دستيابي به استراتژي مناسب بايد بزرگ باشيد يا سريع؟ بايد اقيانوس آبي خلق كنيد يا انطباقي عمل كنيد؟ بايد به دنبال بازي برد باشيد يا دستيابي به مزيت رقابتي پايدار را از ذهن‌تان پاك كنيد؟ در محيط كسب و كاري كه هر روز با سرعت بيشتري تغيير مي‌كند و پيچيده‌تر و نامطمئن‌تر مي‌شود. هيچ گاه انتهاي رويكرد مناسب به استراتژي تا اين اندازه مهم يا دشوار نبوده است.

قیمت محصول:

52,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: