استالين جوان (استالين از تولد تا انقلاب اكتبر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

استالين جوان عمدتا با يك نظم كرونولوژيك و در يك قالب روايي مبتني بر واقعيت‌هاي تاريخي صرف نوشته شده است. كتاب استالين جوان قبل از اينكه با يك نظم كرونولوژيك آغاز شود، خواننده را ابتدا درگير مهم‌ترين فراز در زندگي استالين جوان مي‌كند و آن شرح جذابي است از ماجراي سرقت بزرگ بانك در تفليس.

قیمت محصول:

140,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: