ارزيابي خانواده (مهارت‌هاي اساسي براي خانواده درمانگران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يك بخش اساسي اين كتاب انجام مصاحبه ارزيابي خانواده است. همه دانشجويان، مشاوران و درمان‌گران تازه‌كار و حتي مشاوران و درمانگران با تجربه در مواجهه با خانواده، نگران ناتواني خود در ارزيابي دقيق و كامل و رسيدن به نتيجه تشخيصي و اهداف درماني صحيح هستند. كتاب حاضر از اين جهت بي‌همتاست كه ارزيابي را در تمام مراحل درمان مد نظر قرار داده‌است. همچنين اين كتاب مي‌تواند در كارگاه‌هاي عملي زوج‌درماني و خانواده‌درماني مورد استفاده قرار گيرد. ضمن اينكه مي‌تواند يك كتاب همراه براي تمامي مشاوران خانواده و خانواده درمانگران باشد.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: