ارتباط موثر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ارتباط فرآيندي است كه در آن، افراد با استفاده از نمادها به صورت كلامي و غير كلامي، آگاهانه يا نا‌آگاهانه، عمدي يا غير عمدي، در درون و سراسر بافت‌هاي فرهنگ‌ها، سپرهاي ارتباطي و رسانه‌هاي معنا (اطلاعات، ايده‌ها، احساسات و ادراكات) توليد مي‌كنند. موفقيت شما در اين دنيا به مهارت‌هاي ارتباطي موثر وابسته است. مشكل، ناتواني در برقراري ارتباط نيست، بلكه خوب نياموختن اين مهارت است.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: