ارتباطات بازاريابي يكپارچه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب، تلاشي است براي كنكاش در مورد موضوع ارتباطات بازاريابي كه تاكنون در منابع فارسي، كمتر بدان پرداخته شده است. در فصل نخست، به شرح و بسط ارتباطات بازاريابي پرداخته‌ايم. شناسايي بخش‌هاي بازار و مصرف‌كننده، بستر لازم براي برقراري ارتباطات و فعاليت هاي بازاريابي را فراهم مي‌كند. با توجه به اهميت موضوع، دومين فصل كتاب را به اين بحث،‌اختصاص داديم تا مقدمه‌اي باشد براي بحث پيرامون شناخت رفتار مصرف‌كننده در فصل بعدي، كسي كه همه برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات براي دست‌يابي به او انجام مي‌شود...

قیمت محصول:

14,200 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: