اديسه انسان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما نمي‌دانيم نخستين گام را چه كسي برداشت كه به اين جايي انجاميد كه اكنون در آن ايستاده‌ايم: ما انسان‌ها. اين راز قطعاً تا ابد ناگشوده باقي خواهد ماند. زيرا چه كسي مي‌تواند بگويد چه تعداد سنگواره هنوز در زير خاك پنهان است؟ هر چند امروز به بركت شيوه‌هاي پژوهشي نوين، اطلاعات جديد، جستجو به دنبال نياكانمان كاملاً هدفمند به پيش مي‌رود، با وجود اين هنوز هم تصادف بهترين يار و ياور باستان‌شناسان و ديرين‌شناسان به حساب مي‌آيد. دوازده ثانيه پيش از "فيلم" ــ پنج تا هفت ميليون سال قبل ــ مسير تكاملي شامپانزه‌ها و انسان‌ها از هم جدا مي‌شود. نخستين انسانگونه‌ها (هومينيدها) بخشي از آفريقا را مسكون مي‌سازند. در آخرين ربع ثانيه پيش از پايان، آخرين تصوير فيلم، "انسان انديشه‌ورز" در آفريقا ايستاده است، انسان اسكان مي‌يابد، اهرام را در مصر مي‌سازد و در قرون وسطي محققين و دانشمندان و همچنين مخالفين دستگاه حكومت پاپ‌ها را در آتش مي‌سوزاند، دستگاه چاپ را اختراع مي‌كند، بمب اتمي را به هيروشيما و ناكازاكي پرتاب مي‌كند، و به ماه سفر مي‌كند. اين كتاب به مرحله آغازين واپسين دوازده ثانيه تاريخ حيات پرداخته است.‌

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: