اخلاق در روان‌درماني و مشاوره (راهنماي عملي براي مشاوران و روان‌درمانگران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روان‌درماني نويدبخش ياري‌رساندن به كساني است كه رنج مي‌برند و نياز به كمك دارند اين علم قادر است زندگي را تغيير دهد. مراجعان مي‌توانند قواي خود را بازيابي كنند، مي‌توانند به سوي يك زندگي معنادارتر تغيير مسير دهند، مي‌توانند با فقدان، مصيبت، نااميدي و پايان زندگي به طريقي كه آنان را بي‌حس و فلج وانگذارند مواجه شوند.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: