اخلاق به زبان آدميزاد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پرده ابهام از آثار اخلاقي ارسطو، كنفوسيوس و ساير فلاسفه برداريم؛ ابعاد بحث‌برانگيز تفكر اخلاقي را بررسي كنيم؛ با پرسش‌ها و دوراهي‌هاي امروزي مواجه شويم و آنها را بفهميم.

قیمت محصول:

30,000 تومان


نظرات شما: