اختلال شخصيت مرزي (مباحث نظري و روش‌هاي درماني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اختلال شخصيت مرزي يكي از شايع‌ترين و مقاوم‌ترين اختلالات شخصيت است و يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي درماني پيش روي روانشناسان و روانپزشكان امروز به حساب مي‌آيد. مشكلات جدي در زمينه تنظيم هيجاني، بي‌ثباتي‌هاي شديد در روابط بين‌فردي، خلق و خودانگاره، جرح خويشتن تعمدي، اقدام به خودكشي، احساس‌هاي پوچي و بي‌معنايي و مشكلات هويتي از شاخص‌ترين ويژگي‌هاي اختلال شخصيت مرزي است. براي درك قصه پرغصه بيماران مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، كافي است به تشبيه مارشا لينهان دقت كنيم. لينهان كه مبدع رفتاردرماني ديالكتيكي است، شخصيت‌هاي مرزي را معادل روانشناختي بيماران سوختگي سطح سوم مي‌داند، تشبيه لينهان به وضوح نشان مي‌دهد كه فاصله بيماران مرزي با مرگ، تنها يك قدم است. كتاب حاضر در 9 فصل تنظيم شده است كه توصيف باليني، انواع چهارگانه اختلالات شخصيت مرزي، تشخيص افتراقي، سير باليني، همايندي مرضي، تعيين عوامل پيش‌آگهي مثبت و منفي، بررسي مكانيسم‌هاي دفاعي، مدل‌هاي تبييني خودزني، ارزيابي و سبب‌شناسي اين اختلال، از جمله مباحثي هستند كه محتواي نيمي از كتاب را تشكيل مي‌دهد. روش‌هاي درماني اصلي اين اختلال، يعني رفتاردرماني ديالكتيكي، طرح‌واره‌درماني و دارودرماني به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته‌اند و در پايان به ساير روش‌هاي درماني در اروپا و آمريكاي شمالي اشاره شده است. روانشناسان، روانپزشكان، روان‌پرستاران، مشاوران و دانشجويان اين رشته، از مخاطبان اصلي كتاب حاضر مي‌باشد.

قیمت محصول:

68,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: