اختلال سلوك و رفتارهاي پرخاش‌گرانه و ضد اجتماعي كودكان و نوجوانان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر در ده فصل تدوين شده است كه نويسنده ابتدا ويژگي‌هاي اختلال سلوك را بر اساس معيار تشخيصي آماري DSM5 توصيف مي‌كند و سپس اختلال‌هاي رواني همراه با اختلال سلوك را شرح مي‌دهد. در فصل ديگر، ديدگاه‌هاي روان‌شناختي،‌ روان‌پزشكي، زيست‌شناسي و جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناختي درباره اختلال سلوك مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سبب‌شناسي، ارزيابي و سنجش باليني، طراحي برنامه‌هاي مداخله‌اي، درمان شناختي‌رفتاري، آموزش مهارت‌هاي حل مسئله، آموزش مديريت رفتاري به والدين و معلمان، درمان چندوجهي و سرانجام دارودرماني از ديگر مباحثي است كه در اين كتاب با دقت علمي تشريح شده است.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: