اختلالات طيف اوتيسم راهنماي عملي براي والدين و درمان‌گران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زندگي در دنياي پيچيده كنوني، ما را با مسائل گوناگوني مواجه مي‌كند كه گاه موجب سردرگمي ما مي‌شوند. نشر قطره به منظور پاسخ به پرسش‌هايي خانواده‌ها و ياري دادن به آنها براي حل مشكلات‌شان، كتاب‌هاي تاليفي روان و زندگي را با همكاري گروهي از روان‌پزشگان، روانشناسان و استادان برجسته ايران منتشر مي‌كند.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: