اثر مركب (چند برابر كردن موفقيت شما يك قدم ساده در يك زمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اثر مركب، دستورالعملي اجرايي است كه به شما آموزش مي‌دهد سيستم خود را كنترل كنيد، در آن مهارت يابيد و آن را به شكل نيازها و خواسته‌هايتان درآوريد. اگر تنها يك بار اين كار را انجام دهيد، ديگر چيزي نيست كه نتوانيد به دست آوريد. اين كتاب همان نقشه جامع و ملموس است. اجازه دهيد اين كتاب، انتظارات شما را تغيير دهد، فرضيات قبلي شما را پاك كند، حس كنجكاوي‌تان را برانگيزد و به زندگي شما ارزش دهد. همين امروز شروع كنيد. از توانايي‌هاي اين ابزار قدرتمند بهره بگيريد. از اين كتاب استفاده كنيد تا زندگي و موفقيتي را كه هميشه مي‌خواسته‌ايد، كسب كنيد. اگر اين اصول و تمام كارهاي ديگر را به درستي انجام دهيد، مطمئن هستم بهترين زندگي ممكن را تجربه خواهيد كرد.

قیمت محصول:

57,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: