اتيسم به زبان ساده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برنامه‌هاي آموزشي و درماني متعددي براي اتيسم وجود دارد. تمام پايه‌گذاران اين روش‌ها ادعا مي‌كنند كه شيوه ابداعي آنان بهترين و موثرترين است. هدف اين كتاب ارائه اطلاعات دقيق و قابل اطميناني است براي والدين، مربيان، درمانگران و ساير كساني كه از افراد داراي اتيسم مراقبت مي‌كنند تا با استفاده از آن بتوان تصميمات معقولي اتخاذ كرد.

قیمت محصول:

34,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: