آينده ذهن (كندو كاوي علمي براي فهميدن بهسازي و توانمندسازي ذهن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما آدم‌ها، پيچيده‌ترين ماشين طبيعت را با خود حمل مي‌كنيم، و آن چيزي نيست جز مغز، ساخته‌ شده از صدها ميليارد نورون و ارتباطات بين آن‌ها. و در همانندي با كامپيوتر، اين سخت‌افزار را نرم‌افزاري هست كه ذهن مي‌ناميمش. همه‌ي ديدگاه‌ها، برداشت‌ها، و بينش‌هاي ما و نيز خلق و خو، رفتار و روحيات‌مان، از اين (ترافزار) سرچشمه مي‌گيرد. از نبوغ گرفته تا ديوانگي، اين مغز است كه ما را در اين جهان به پيش مي‌برد. بنابراين ترديدي وجود ندارد كه مغز و كاركردهايش، به دليل پيچيدگي ساختاري و عملكردي، از ديرباز ريشه در راز آلودگي داشته‌اند و شناخت آن‌ها دل‌مشغولي كمابيش هر كسي بوده كه دستي بر آتش علم و دانش داشته است. در كتاب حاضر، ميچيو كاكو، فيزيكدان و نويسنده نام‌ آشنا، از حيطه‌ي تخصصي خود بيرون آمده و ما را به گشت و گذاري در اين سرزمين به نسبت ناشناخته مي‌برد. خواننده، در كنار آشنايي با ساختار و سازوكار مغز، با تكنولوژي‌هاي مرتبط روبه‌رو مي‌شود و مي‌فهمد كه دانشمندان در اين وادي چگونه پيش مي‌روند و آخرين دستاوردها چيست، چگونه مي‌توان به مدد اين تجهيزات، بر ناتواني‌هاي جسماني ناشي از بدكاري مغز چيره شد، آيا تله‌پاتي و روان‌جنباني شدني است؟

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: