آيا مي‌توانم رابطه‌ام را نجات دهم (چگونه بايد تشخيص بدهم كه در رابطه‌ام بمانم را بروم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در رابطه‌اي مشكل‌دار قرار داريد و مي‌كوشيد بفهميد آيا بايد به رابطه خود ادامه دهيد يا آن را ترك كنيد و ادامه رابطه يا رهايي از آن چه مشكلاتي براي شما به دنبال خواهد داشت. به رابطه‌اي تمام شده چسبيده‌ايد و با گفتن جملاتي مثل «اگر من فلان كار را انجام مي‌دادم، هنوز هم در كنار هم شاد بوديم» با خودتان مناظره ذهني داريد و بدين طريق موجب ناراحتي خود مي‌شويد. مي‌كوشيد بفهميد چه عاملي موجب تخريب و قطع رابطه‌تان شد تا دوباره همان الگوهاي قديمي را تكرار نكنيد. سعي داريد الگوهاي رفتاري يا نگرش‌هاي خود يا طرف رابطه‌تان را درك كنيد. شايد بدين طريق بفهميد كه چرا رابطه‌هاي‌تان ادامه نمي‌يابد يا به‌ نظر مي‌رسد آن رضايتي را كه مي‌خواهيد از آن‌ها به‌دست نمي‌آوريد.

قیمت محصول:

9,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: