آنجا كه عقل حاكم است


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به ندرت كتابي چاپ شده است كه بتواند زندگي شما را تغيير دهد. كتاب «آنجه كه عقل حاكم است» چنين كتابي است. گرين‌برگ و پدسكي عصاره خرد و دانش روانشناسي را فراهم آورده و يك راهنماي قابل فهم براي تغيير نوشته‌اند. اين كتاب بارها و بارها خوانده خواهد شد، درمانگران، بيماران و كساني كه به دنبال بهبود زندگي خود هستند آن را به ديگران توصيه خواهند كرد.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: