آموزش مراقبه (مدي‌تيشن تمرينات تانتريك براي پاك‌سازي جسم و روان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در حين مراقبه، بين سطوح بالاي ذهن و مغز كه توسعه‌ي آگاهي ناميده شده و ميدان آگاهي يا هوشياري كه به نام آگاهي بيدار ناميده شده است ارتباط برقرار مي‌شود. با ايجاد اين ارتباط، مراقبه كننده موفق مي‌شود ارتعاش‌هاي بالاتر آگاهي را درك كند. اين ارتعاش‌هاي ظريف در سطح ماوراي آگاهي هميشه وجود دارند، ولي معمولا‌ قابل درك نبوده و جنبه‌هاي عميق خود را تنها در مراقبه نشان مي‌دهند.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: