آموزش تفكر انتقادي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف اين كتاب كمك به از بين بردن شكاف ميان نظريه‌ و عمل در آموزش تفكر انتقادي است. مؤلف در اين كتاب، ضمن ارائة الگوهاي ويژه براي تكاليف و تمرينات شاگردان، چارچوبي را نير پيشنهاد مي‌كند كه مي‌تواند استادان را در توضيح درك خود از تفكر انتقادي كمك نمايد. كتاب حاضر در سه بخش تدوين شده است. در بخش نخست، مفاهيم اصلي مربوط به آموزش تفكر انتقادي ارائه شده است. بخش دوم بر جنبه‌هاي عملي آموزش در كلاس درس تأكيد دارد و در بخش سوم بر مفهومي وسيع‌تر از آموزش تفكر انتقادي تأكيد مي‌گردد كه نخست آمادگي استاد و سپس قلمرو و محيط اجتماعي را كه در آن تدريس انجام مي‌شود، مورد توجه قرار مي‌دهد.

قیمت محصول:

6,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: