آمار كاربردي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آمار شاخه‌اي از رياضيات است كه با جمع‌آوري، سازمان‌دهي، تحليل اطلاعات عددي و با مسائلي نظير طراحي آزمايش‌هاي علمي و تصميم‌گيري سروكار دارد. در قرن هفدهم و در كشورهاي انگلستان و آلمان، آمار براي اولين بار در مطالعات اجتماعي به كار گرفته شد. در اكثر مطالعات آماري، پژوهشگر هميشه يك‌سري اطلاعات آماري در اختيار دارد كه بايد آنها را تحليل كند.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: