آفرينش گيتي (معنادار بودن جهان هستي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

براي دستيابي به شناخت عملي از آفرينش و معنادار بودن جهان هستي، پرداختن به مباحث اخترشناسي گريزناپذير است. مباحث اخترشناسي هم طبيعا با دانش فيزيك و اخترفيزيك پيوندي بنيادي دارد. در نتيجه، كتاب كوچك آفرينش گيتي: معنادار بودن جهان هستي نيز از چنين مباحثي بي‌بهره نيست. اين كتاب مي‌كوشد با بياني روشن و به دور از پيچيدگي، از علوم تجربي جديد براي اثبات معنادار بودن جهان هستي بهره بگيرد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: