آسيب‌شناسي وفاداري در زندگي زناشويي (راهنماي نجات از يك بحران خانوادگي براي خانواده‌ها و مشاوران خانواده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر، با موشكافي كم‌نظيري پديده‌هاي بي‌وفايي در زندگي زناشويي را تحليل و ضمن نشان دادن علل پديد آمدن آن، راه‌هاي حل اين بحران را ارائه مي‌دهد. مطالعه دقيق اين كتاب و استفاده از نكات كليدي و تجارب با ارزش آن، هم به همسراني كه بوي بي‌وفايي را در رابطه زناشويي استشمام و يا حضور آن را احساس مي‌كنند و هم بويژه براي رازداران و محرمان واقعي خانواده‌ها يعني روان‌پزشكان، مشاوران، مددكاران و متخصصان حرفه بهداشت روان ضروري است.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: