آسيب‌شناسي اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هنگامي كه افراد خانواده از منزل بيرون مي‌روند تا در جامعه فعاليت كنند، تنها داشتن پول و لباس مناسب كه در خور شأن اجتماعي آنان باشد كافي نيست، بلكه جهت برقرار كردن ارتباط با ديگران به اطلاعات زيادي نياز است تا با استفاده از شيوه‌هاي مطالعه ، مشاهده رفتار و مصاحبه با ديگران به‌ويژه با افراد صاحب نظر و كارآزموده و متخصصان اجتماعي آنها را كسب كرد و بدين ترتيب هنجار را از ناهنجار تشخيص داد. اين امر سبب مي‌شود كه نوجوان با آگاهي كافي رفتارهاي هنجار جامعه را الگوي رفتاري خود قرار دهد، زيرا معمولا كجروي‌هاي اجتماعي از الگو قرار ندادن رفتارهاي هنجار جامعه و گرايش به سوي رفتارهاي نابهنجار به وجود مي‌آيند كه بسيار آسيب‌زا هستند.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: