آسيب‌شناسي اجتماعي (كودكان خياباني دختران فراري زنان روسپي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف عمده در نوشتن اين كتاب آشنايي مسوولين اجتماعي كشور از يك سو جامعه جوان كشور از سوي ديگر نسبت به پيدايش آسيب‌هاي اجتماعي و چگونگي گسترش آن در جامعه است. به همين دليل سعي دارم روش‌هاي شناخت پيش‌گيري و كاهش آن را به مسولين و جوانان كشور كه بيشترين قربانيان اين‌گونه آسيب‌هاي رواني اجتماعي هستند نشان دهم. شايد توانسته باشم با انتشار اين كتاب، به عنوان يك آسيب‌شناس اجتماعي، وظيفه خود را نسبت به جامعه خويش انجام داده باشم.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: