آزمون سنجش رشد نيوشا (7مهارت رشدي شنوايي زبان دريافتي زبان بياني گفتار ويژه كودكان فارسي زبان از بدو تولد تا 6 سالگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مولفين كتاب حاضر سال‌هاست كه تدوين يك آزمون سنجش رشد يكپارچه، روان و پايا براي كودكان فارسي زبان را به عنوان يك ضرورت مد نظر داشته‌اند. آزموني كه تا حد امكان محدوديت‌هاي آزمون‌هاي قبل را نداشته و ضمن جامعيت از معيار‌هاي مشخصي براي تفسير نيز برخوردار باشد. آنچه بيش از همه توجه نويسندگان اين كتاب را به ضرورت تدوين چنين آزموني معطوف نمود، نياز مبرم به چنين معياري در مشاوره، درمان و توان‌بخشي كودكان مبتلا به اختلالات و نقايص رشد بود.آزمون سنجش نيوشا،آزموني است كه جهت كودكان فارسي زبان از بدو تولد تا شش سالگي تهيه و هنجار شده است و مهارت‌هاي رشدي آنان را در حيطه‌هاي شنوايي، زبان دريافتي، زبان بياني، گفتاري، شناختي، ارتباط اجتماعي و... مورد ارزيابي و سنجش قرار مي‌دهد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: