آزمون بندر گشتالت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين آزمون از جمله آزمون‌هايي است كه اطلاعات تشخيصي ارزشمندي در اختيار آزمون‌گر قرار مي‌دهد. اگرچه ممكن است اجراي آن آسان جلوه كند، اما ظراف‌ها و پيچيدگي تفسير آن، افراد را مجبور مي‌كند به كتاب‌هاي مربوط به اين آزمون مراجعه كنند. در اين كتاب با زباني شيوا و ساده به بيان مباحث مربوط به ازمون بندرگشتالت پرداخته شده‌است.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: