آزمون‌هاي روان‌شناختي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آزمون مقياس يا تست عبارت است از وسيله‌اي كه به طور علمي تهيه مي‌شود و براي اندازه‌گيري عيني پريشاني‌هاي رواني اختلال‌هاي رفتاري استعدادها و توانايي‌هاي فردي به كار مي‌رود. نقش اصلي هر مقياس پرسشنامه يا تست روان‌شناختي اساسا اندازه‌گيري تفاوت‌هاي فردي پريشاني‌هاي رواني اختلال‌هاي رفتاري و بررسي نگرش يا ويژگي‌ها و استعدادهاي فردي مي‌باشد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: