آزمون‌هاي آماري در اس پي اس اس با زباني ساده و كاربردي (مفروضه‌هاي مورد لزوم آزمون‌ها و آموزش تحليل داده با اس پي اس اس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسندگان در كتاب حاضر با بياني ساده و كاربردي مهم‌ترين آزمون‌هاي آماري و نيز نحوه بكارگيري آنها را در نرم‌افزار spss مورد بحث قرار داده‌اند. كتاب حاضر داراي 12 فصل است. فصل اول اشاره‌اي مختصر و مفيد به مفاهيم پايه‌اي آمار دارد هر يك از فصول دوم تا يازدهم به معرفي مهم‌ترين و پركاربردترين آزمون‌هاي آماري، مفروضه‌هاي مورد لزوم و نيز نحوه كاربرد آزمون‌ها در نرم‌افزار spss مي‌پردازد. فصل دوازدهم جهت آشنايي بيشتر دانشجويان و محققين با نرم‌افزار spss ، مطالب ارزنده اعم از تعريف متغيرها و چگونگي وارد كردن انواع داده و ... دارد.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: