آثارالحق 1 (جيبي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مطالب اين كتاب يادداشت‌هايي است كه ظرف مدت ده سال از گفتارهاي استاد الهي گردآوري شده است. كتاب حاضر به زبان سادة گفتاري براي اهل دل است و در آن استاد الهي تا آنجا كه فهم و ظرفيت شاگردانش ايجاب مي‌كرده بي‌پرده صحبت كرده‌اند. سالك در هر مرحله‌اي از سير و سلوك باشد داروي دردها و حل مشكلاتش را در اين كتاب مي‌يابد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: