مجموعه آثار خوشنويسي ميرزا غلامرضا اصفهاني

میرزا غلامرضا از خوشنویسان به‌نام و برتر تاریخ نستعلیق و شکسته است. میرزا در یازده سالگی گواهی‌نامه‌ی امتیاز خط از محمدشاه قاجار دریافت کرد و تقریبا از ۴۵ سالگی خط میرزا غلامرضا به مرحله‌ی کمال و پختگی در نظام هندسی خط رسید. در تاریخ خوشنویسی، برخی میرزا غلامرضا را تنها کسی می‌دانند که در هر دو هنر نستعلیق و شکسته در مقام استادی مسلم است. ساختار منعطف نستعلیق این امکان را به میرزا غلامرضا داده بود تا به آفرینش حروف و کلماتی بسیار پرشیب و پردور، دوایر قوی و به اصطلاح یک ضرب، مدات مستحکم و کشیده، و بی‌قید به قواعد میزان‌بندی دست بزند. مهارت میرزا و ذهن ترکیب‌گر و ساختارمند او باعث شده بود تا برای هر قالبی از خط، فرم کلمات و مفردات را سازگار با قالب تولید کند. همچنین از فضاهای خالی برای تاکید بر معنایی که از کلمات و حروف داشت استفاده می‌کرد. 
شما می‌توانید این کتاب را از طريق سايت جيحون پیش‌خرید کنید. لطفا توجه داشته باشيد ارسال كتاب‌ها از 14دي ماه آغاز خواهد شد.