فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ادبيات روس

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
يادداشت‌هاي اينجانب
 • 158,000 تومان
 • با تخفیف: 158,000 تومان
بي‌بي پيك
 • 32,000 تومان
 • با تخفیف: 32,000 تومان
دفتر يادداشت‌هاي جنايت و مكافات
 • 190,000 تومان
 • با تخفیف: 190,000 تومان
دفتر يادداشت‌هاي برادران كارامازوف
 • 198,000 تومان
 • با تخفیف: 198,000 تومان
داستان پداگوژيكي
 • 280,000 تومان
 • با تخفیف: 280,000 تومان
مسكو 2042
 • 147,000 تومان
 • با تخفیف: 147,000 تومان
جاسوس ميليارد دلاري (داستاني واقعي از توطئه و خيانت در جنگ سرد)
مرشد و مارگاريتا
 • 98,000 تومان
 • با تخفیف: 98,000 تومان
گودال پي
 • 56,000 تومان
 • با تخفیف: 56,000 تومان
فقط 1 طاعون ساده
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
ما
 • 162,000 تومان
 • با تخفیف: 162,000 تومان
شوهرباشي
 • 35,000 تومان
 • با تخفیف: 35,000 تومان

يادداشت‌هاي اينجانب

 • 158,000 تومان

بيست و هفت ساله بودم و تازه با موفقيت چشمگيري از تز دكتراي خود در رشته رياضيات دفاع كرده بودم كه نصفه‌شبي ريختند من را گرفتند و انداختندم به اين زندان. من اين‌جا نمي‌خواهم از جنايت هولناكي كه به آن متهم شدم، به تفصيل براي شما بگويم، چون وقايعي وجود دارد كه بهتر است مردم نه به خاطر بسپارند و نه حتي از آنها آگاه شوند، تا ناخواسته نسبت به وجود انساني خويش احساس بيزاري نكنند...

بي‌بي پيك

 • 32,000 تومان

مادر، هر روز صبح علي‌الطلوع، انگار كه پشت سكان كشتي، دست به واكر مي‌ايستد، بادبان بر مي‌افرازد و يك بند خرده فرمايش مي‌كند. عمري جواني كرده و سر پيري دست از سر دخترش آنا فيودوروناي حالا ميان‌سال و نوه‌دار بر نمي‌دارد. واي اگر در اين زندگي دوباره سر و كله‌ مردي پيدا شود و شور و حسرت جواني خود را در قالب بهانه‌هاي بي‌گاه و كنايه‌هاي زشت از نو زنده كند. چه كسي اولين سيلي را خواهد زد؟ داستان زنانه‌ سه نسل از خانواده‌اي روس در سايه‌ ملكه‌اي مستبد و بهانه‌جو.

دفتر يادداشت‌هاي جنايت و مكافات

 • 190,000 تومان

دفتر يادداشت‌هاي داستايفسكي حاوي تمامي تراوشات ذهني‌اي است كه او حين نگارش رمان‌هاي سترگش به روي كاغذ آورده است: نوشته‌هايي مبهمء پريشانء پراكنده و سخت‌خوانء اما به قول جوزف فرانكء داستايفسكي‌پژوه شهيرء «اسنادي ضروري». اين‌ها دربردارنده طرح‌هاء الهاماتء انديشه‌هاي آني و ژرف اوست كه اطلاعات بسيار مفيدي را از سير خلق شاهكارهايش به دست مي‌دهد: احوال و كيفيات پديد آمدنشان. جاي خالي اين اسناد مهم براي خواننده فارسي‌زبان به ويژه داستايفسكي‌پژوهانء منتقدان ادبيء نويسندگان و علاقه‌مندان داستايفسكي حس مي‌شد. لذا از ميان پنج اثر داستايفسكي كه داراي دفتر يادداشت هستندء چهارتاي آن‌ها به فراخور ضرورياني در اين مجموعه ترجمه شده‌اند: برادران كارامازوفء شياطينء جنايت و مكافات و ابله.

دفتر يادداشت‌هاي برادران كارامازوف

 • 198,000 تومان

دفتر يادداشت‌هاي برادران كارامازوف در واقع طرح نسخه اوليه اين رمان است. گفته‌هاي رمان و گفته‌هاي دفتر يادداشت‌ها عمدتا يكي است. برخي از طرح‌هاي اوليه صحنه‌ها در دفتر يادداشت‌ها با نسخه نهايي، حتي از نظر زبان شناختي، تقريبا يكسان است. تفاوت بين يادداشت‌ها و رمان، تفاوت بين عرضه طرح اوليه و تحقق يك اثر كامل است، تفاوت بين مفاهيم و تحقق دراماتيك مفاهيم. در بيشتر موارد، بين يادداشت‌ها و رمان، رابطه دقيق روان‌شناختي و هوشمندانه‌اي وجود دارد؛ مفاهيم پيراسته مي‌شود و روابط ساختاري كشف، مطرح و پيچيده‌تر مي‌شوند. داستايفسكي در يادداشت‌ها مي‌داند كه در پي بيان چه چيزي است؛ اما صرفا با اتكا بر دانسته‌هايش همه معاني تلويحي و ضمني را نمي داند، هم از نظر فرم و هم از نظر محتوا.

داستان پداگوژيكي

 • 280,000 تومان

جايي كه مي‌شود با پري‌ها دوست شد. پيش از آنكه با بينش‌هاي ساده‌انگارانه و عوامانه‌اي مانند ((سر و ته يك كرباس)) و (( سگ زرد برادر شغال است)) آثار بزرگاني چون ماكارنكو و شولوخوف را، به صرف كار و زندگي در زمان استالين مظهر استالينيسم بدانيم و پيش از آنكه، به اين بهانه، انقلاب اكتبر و هرگونه آرمان عدالتخواهي و سوسياليسم را نفي كنيم، بهتر است نگاه ديگري به آثار و تفكر آن‌ها و تاثيرشان در كل زندگي انسان بيفكنيم. كنشگري ماكارنكو، خلاقيت هنري او و رمان پداگوژيكي فرسنگ‌ها با تصوري ساده‌انگارانه از كار حزبي و در خدمت حزب بودن فاصله دارد. همين خلاقيت و نافرماني او از خشك انديشان حزبي بي‌مايه بود كه باعث شد از كار كناره گيري كند. اما اين به معناي چشمپوشي از آرمان سوسياليسم نبود.

مسكو 2042

 • 147,000 تومان

سال 1982 است. ويتالي كارتسف، نويسنده تبعيدي روس، متوجه مي‌شود يك آژانس مسافرتي در مونيخ، تور مسافرتي با تاريخي وسوسه‌انگيز برگزار مي‌كند؛ سفر به مسكوي سال 2042. چگونه مي‌توان دست رد به سينه سفر به آينده زد؟ سفر به ميانه قرن بيست و يكم سرشار از شگفتي است؛ در اين ملغمه ماركسيستي - ارتدوكسي، اين مهمان ناخوانده به مركز اتفاق‌ها پرت مي‌شود و به چهره ادبي تاثيرگذار انقلاب جديد بدل مي‌شود. چهره‌هاي گوناگوني اينجا نقش بازي مي‌كنند: تروريست‌ها، شيخ‌هاي عرب، جاسوس‌هاي كا گ ب، رهبران كرملين، روزنامه‌نگاران آمريكايي و نويسنده بزرگ و معتبري سوار بر آن اسب سفيد؛ نويسنده‌اي كه مي‌خواهد ناجي مسكو در سال 2042 باشد.

جاسوس ميليارد دلاري (داستاني واقعي از توطئه و خيانت در جنگ سرد)

 • 73,000 تومان

بحبوحه جنگ سرد بود. در هواي گرگ و ميش، رئيس مقر سيا در مسكو داشت باك خودرويش را در پمپ بنزين پر مي‌كرد كه غريبه‌اي به او نزديك شد و پاكتي داخل خودرو انداخت. رئيس مقر از ترس تله كا. گ. ب. به آن توجهي نكرد، اما مرد تصميمش را گرفته بود. تلاش‌هاي او براي برقراري تماس با سيا به در بسته مي‌خورد تا اين كه سرانجام، وقتي سازمان اطلاعاتي آمريكا محتويات پاكت را بررسي كرد، انگشت به دهان ماند... يكي از متخصصان رادارهاي هوابرد، كه در انستيتوي نظامي شوروي كار مي‌كرد، اسناد نظامي آمريكا را متحول كرد و در كشمكش جنگ سرد، ورق بازي را به نفع آمريكا برگرداند. پرتره او بر ديوار فرماندهي سازمان سيا، در كنار بزرگ‌ترين جاسوسان تاريخ اين سازمان، نشانه اهميت ميلياردها دلار. آدولف تولكاچف جاسوس ميليارد دلاري بود.

مرشد و مارگاريتا

 • 98,000 تومان

تاريخ، جهان حاضر و خيال. رمان در سه ساحت مختلف پيش مي‌رود. اما رشته‌اي واحد، هر سه ساحت زماني و مكاني را به هم پيوند داده و با طنز و تخيل عميقي كه به كار مي‌گيرد، رابطه‌ي ميان شخصيت‌ها و حوادث داستان را با هم پيوند مي‌زند. مرشد و مارگاريتا نماد ادبيات سركوب‌شده‌ي دوران كمونيسم شوروي است. بولگاكاف در اين رمان، قدرت داستانسرايي و خيالپردازي شگفت‌انگيز خود را با وقايع زمانه و سرنوشت روشنفكران همعصرش در هم تنيده و يكي از مهم‌ترين رمان‌هاي قرن بيستم را آفريده است. در رمان پيش رو سه خط داستاني مختلف با جريان يافتن در تاريخ، خيال و دنياي كنوني به موازات يكديگر پيش مي روند و تحت تاثير يك موضوع با يكديگر پيوند مي خورند. سردبير يكي از نشريات وزين ادبي و رئيس يكي از انجمنهاي مطرح ادبي، ميخاييل آلكساندراويچ، و شاعري به نام ايوان نيكالايوچ با نام مستعار بي خانمان در يكي از روزهاي بهار با يكديگر همقدم مي شوند و درباره ي عيسي مسيح به گفتگو مي پردازند. ميخاييل كه وجود عيسي مسيح را نقض مي كند، بعد از پيدا شدن يك غريبه و روايت بخشي از داستان مرشد درباره ي وجود مسيح، اندكي بعد طبق پيشگويي غريبه جانش را از دست مي دهد. شاعر كه اين صحنه را مي بيند، در يك بيمارستان رواني بستري مي شود. حال ارتباطي ميان او و مرشد شكل مي گيرد كه تمام باورهايش را زيرو رو مي كند.

گودال پي

 • 56,000 تومان

گودال پي صريح‌ترين كتاب سياسي پلاتونوف و گواهي بر تاريك‌ترين لحظات تاريخ روسيه است. وقايع داستان در بستر تاريخي - سياسي مشخصي رخ مي‌دهد؛ يعني دوران عزم استالين براي صنعتي‌سازي پرشتاب شوروي و استقرار اشتراكي‌سازي سراسري كشاورزي در اين كشور. اين كتاب شاهكاري ادبي است كه جسورانه به نقد اوضاع سياسي - اجتماعي آن زمان مي‌پردازد و چشم‌اندازي غبارآلود و تيره از انقلاب شوروي پيش چشم مي‌گشايد. پلاتونوف، براي به تصوير كشيدن واقعيت‌هايي وصف‌ناپذير، چنان اعوجاج و تحولي در زبان اثر به وجود مي‌آورد كه حاصل آن دو پهلوگويي در برابر قدرت حاكم و نيايشي ساده و بي‌پيرايه است.

فقط 1 طاعون ساده

 • 25,000 تومان

فقط يك طاعون ساده برگرفته از رخدادي واقعي است كه ممكن بود در 1939 اتحاد شوروي را گرفتار همه‌گيري طاعون كند. هرچند اين همه‌گيري، به قول نويسنده، فقط «طاعوني بود در ميانه طاعون ديگر» كه همان جز وحشت و اختناق سياسي آن سال‌ها بود...

ما

 • 162,000 تومان

«اين نشدني است! احمقانه است! واقعا متوجه نيستي كه اين كار شما يك انقلاب است؟» «بله، انقلاب است! چرا به نظرت احمقانه است؟» «احمقانه است چون ديگر ممكن نيست انقلابي اتفاق بيفتد. چون انقلاب ما - اين را من مي‌گويم نه تو - انقلاب ما آخرين انقلاب بود و بعد از آن هيچ انقلابي ممكن نيست اتفاق بيفتد. اين را همه مي‌دانند...» ... «عزيزم، تو رياضي‌داني يا حتي مي‌توانم بگويم تو يك فيلسوف رياضي‌داني. بسيار خب، بگو ببينم آخرين عدد چه عددي است؟» «منظورت چيست؟ من... من متوجه نمي‌شوم: يعني چي "آخرين عدد"؟» «خب، آخرين، بالاترين، بزرگ‌ترين عدد.» «ولي، اين اصلا منطقي نيست. وقتي مي‌داني كه اعداد بي‌انتها هستند، چطور توقع داري بگويم آخرين عدد چند است؟» «پس تو چطور توقع داري قبول كنم انقلاب آخري هست؟ آخريني وجود ندارد، انقلاب‌ها بي‌پايان‌اند. "آخرين" به درد بچه‌ها مي‌خورد: بچه‌ها از بي‌نهايت مي‌ترسند و آن‌ها مي‌خواهند بچه‌ها شب‌ها آسوده بخوابند...»

شوهرباشي

 • 35,000 تومان

ولچانينف يقين داشت كه چنين گونه‌اي از زن‌ها حقيقتا وجود دارند، اما همچنين معتقد بود، متناسب با اين گونه از زن‌ها، شوهراني هم هستند كه علت وجودي‌شان منحصر به اين است كه همتاي اين گونه از زنان باشند. به عقيده او، ماهيت چنين شوهراني در صرف وجودشان است. اين‌ها به اصطلاح «شوهرباشي» هستند، يا بهتر بگوييم، در زندگاني فقط شوهرند و ديگر هيچ. چنين آدمي تنها به اين دليل به دنيا مي‌آيد و مي‌بالد كه زن بگيرد و بلافاصله بعد از آن تبديل به ضميمه و پيوستي براي آن زن شود، حتي اگر براي خودش شخصيتي انكارناپذير داشته باشد.

1  2  3  4  5  6  صفحه‌ی 1