فيلتر‌ها

توليدكننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

روانشناسي روان‌درماني و مشاوره

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
خلاصه روان پزشكي كاپلان و سادوك ويراست 12 جلد2
 • 440,000 تومان
 • با تخفیف: 440,000 تومان
خلاصه روان پزشكي كاپلان و سادوك ويراست 12(بر اساس دي اس ام فايو تي آر) جلد 1
انتقال متقابل بهينه
 • 100,000 تومان
 • با تخفیف: 100,000 تومان
روانشناسي در 30 ثانيه
 • 69,000 تومان
 • با تخفیف: 69,000 تومان
درك تحقيق در آموزش (راهنماي خوانش انتقادي)
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
ذهني به رهايي رسيده (راهنماي اساسي براي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد)
تغيير هيجان با هيجان
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
احساس كليد تحقق آرزوست (ايده ها جهان را شكل مي‎‎دهند)
حد و مرز تعيين كنيد به آرامش برسيد
 • 152,000 تومان
 • با تخفیف: 152,000 تومان
درمان شناختي رفتاري مباني و فراتر از آن
 • 140,000 تومان
 • با تخفیف: 140,000 تومان
اعتياد بيماري يا بي‌عاري
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان

خلاصه روان پزشكي كاپلان و سادوك ويراست 12 جلد2

 • 440,000 تومان

اين كتاب شامل فصول: 1- طيف اسكيزوفرني و ساير اختلالات سايكوتيك. 2- اختلالات دو قطبي. 3- اختلالات افسردگي. 4- اختلالات اضطرابي. 5- اختلالات وسواسي اجباري و اختلالات مرتبط. 6- اختلالات مرتبط با تروما و استرس. 7- اختلالات گسستگي. 8- اختلالات سوماتيك سمپتوم. 9-اختلالات خورد و خوراك. 10- اختلالات دفعي. 11-اختلالات خواب و بيداري. 12- اختلالات و انحرافات جنسي. 13-ديسفورياي جنسيتي، هويت جنسيتي و اختلالات مرتبط با آن‌ها. 14-اختلالات اخلال‌گرانه، كنترل تكانه و سلوك. 15-اختلالات شخصيت. 16-شرايط، عارضه‌ها، وضعيت‌هايي كه مي‌توانند كانون توجه باليني باشند. مي‌باشد.

خلاصه روان پزشكي كاپلان و سادوك ويراست 12(بر اساس دي اس ام فايو تي آر) جلد 1

 • 440,000 تومان

اين كتاب شامل 4 فصل: 1- معاينه مراجعان و تشخيص اختلالات رواني. 2- اختلالات عصبي رشدي و ساير اختلالات كودكي. 3- اختلالات نوروكاگنيتيو. 4- اختلالات مصرف مواد و اعتياد به مواد مي‌باشد.

انتقال متقابل بهينه

 • 100,000 تومان

هدفم از اين مفهوم‌سازي جديد كه نامش را انتقال متقابل بهينه گذاشته‌امء پاسخ‌دهي بهينه به بيمار است ولي ابتدا با نشانه گرفتن و پاسخ‌دهي بهينه درمانگر به خودش. در اين كتاب انتقال‌هاي متقابل مختلف دسته‌بندي و امكان بهينه‌سازي تاثير آنها بر درمان معرفي مي‌شوند. برش‌هاي باليني از بيماران خود و از بيماران سوپرويژن گيرندگانم به عنوان مصداق‌هايي از اين دسته‌بندي و همچنين روش استفاده از انتقال متقابل خويش و يا پاسخ‌گويي بهينه درمانگر به خودء آورده شده‌اند تا جان مطلب ادا شود

روانشناسي در 30 ثانيه

 • 69,000 تومان

كتاب «روانشناسي در 30 ثانيه» اين 50 شاخه مهم فكري را در اين رشته جذاب انتخاب كرده و ظرف نيم دقيقه آنها را به خواننده عادي توضيح مي‌دهد و براي هر كدام بيش از دو صفحه، 300 واژه و يك تصوير استفاده نكرده است. همزمان به گره‌گشايي از كار دروني مغز انسان بسياري از چهره‌هاي برجسته اين رشته از جمله ويليام جيمز، آرون بك و البته زيگموند فرويد را هم به ما معرفي مي‌كند. از رفتارگرايي تا شناخت‌گرايي چه راه بهتر را براي سردرآوردن از ديو درون خود مي‌شناسيد؟

درك تحقيق در آموزش (راهنماي خوانش انتقادي)

 • 70,000 تومان

بدون پژوهش، هيچ فرايند رسمي تحصيل در مدرسه آن‌طور كه ما مي‌شناسيم، وجود ندارد. اگر پژوهش متوقف شود، تدريس مباحث آموزشي معلمان به‌روز نخواهد شد. مباحث آموزشي به راهبردهاي يادگيري و رفتاري وابسته خواهند بود كه احتمالا نتوانند نيازهاي «جامعه هميشه در حال تغيير ما» را برطرف كنند. در چنين وضعيتي، حداقل ركود و، در بدترين حالت، گسستگي بين فرهنگ و فرايند آموزشي ما حاصل خواهد شد. به همين دليل و به دلايل ديگر بسياري كه ما اشاره نكرده‌ايم، پژوهش قسمتي بسيار مهم و اساسي از نظام آموزشي ماست. همان‌طور كه خواهيم ديد، بايد به رابطه خود با پژوهش و چگونگي تاثير اين امر بر نقش‌مان به‌عنوان يك متخصص آموزش توجه كنيم.

ذهني به رهايي رسيده (راهنماي اساسي براي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد)

 • 140,000 تومان

در اين كتاب بسيار مهم، استيون هيز، مبدع و پژوهشگر پيشگام درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT)، مهارت‌هاي انعطاف‌پذيري رواني را معرفي مي‌كند، مهارت‌هايي كه ACT را به يكي از اثربخش‌ترين رويكرد‌هاي روان‌درمان تبديل كرده است. معلوم شده است كه اين مهارت‌ها مفيد واقع مي‌شوند، حتي براي مسائلي كه رويكردهاي ديگر نتوانستند برطرف كنند. نتايج پژوهش‌ها حاكي از آن است كه مهارت‌هاي انعطاف‌پذيري در تقريبا همه حوزه‌ها موثرند: سلامت رواني (اضطراب، افسردگي، سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال استرس پس از سانحه)؛ سلامت جسماني (درد مزمن، ديابت، سرطان)؛ فرايند‌هاي اجتماعي (مسائل ارتباطي، تعصب، داغ ننگ، خشونت خانگي)؛ و عملكرد (ورزش، كار، تغذيه، فعاليت بدني). انعطاف‌پذيري رواني چگونه كمك مي‌كند؟ ما بدين دليل گفتار مي‌شويم كه ذهن مسئله‌گشاي‌مان مي‌گويد از چيز‌هاي ترسناك و دردناك دوري كنيد. اما چيز‌هاي مهم دردناك‌اند. بنابراين، اگر از احساس آسيب‌پذيري دوري كنيم، بايد از چيز‌هاي مهم‌مان نيز دوري كنيم. چنانچه راه رهايي خود را بياموزيم، مي‌توانيم معنا‌دار و هدفمند زندگي كنيم، حتي مواقعي كه درد مي‌كشيم. از سوي ديگر، اين هدف با غرايز و برنامه‌ريزي‌هاي معمول ما در تضاد است. به همين دليل، لازم است از مهارت‌هاي انعطاف‌پذيري براي مقابله با اين گرايش‌هاي ريشه‌دار استفاده كنيم - يعني، مهارت‌هاي پي‌بردن كنجكاوانه به افكار، گشودگي به هيجانات، توجه به لحظه حاضر، چشم‌اندازگزيني، روشن‌سازي عميق‌ترين ارزش‌ها، و ايجاد عادت‌ها بر اساس چيز‌هايي كه از صميم قلب دوست داريم. كتاب ذهني به رهايي رسيده، كه ايده آن در حين حمله وحشت‌زدگي به ذهن هيز رسيد، روايت جذابي از كشف علمي است، روايتي مملو از داستان‌هاي متاثر كننده و توصيه‌ها درباره نحوه استفاده فوري از مهارت‌هاي انعطاف‌پذيري. در اين كتاب، هيز شرح مي‌دهد كه چگونه پذيرش و گسلش كمك مي‌كند بچرخيم و به اجراي متعهدانه فعاليت‌هايي كه به راستي براي‌مان مهم‌اند روي آوريم.

كتاب كار اكت براي اختلال وسواسي اجباري (توجه‌آگاهي پذيرش و مهارت‌هاي مواجهه براي زندگي بهتر با اختلال وسواسي اجباري)

 • 87,000 تومان

ماريسا مازا در كتاب كار ACT براي OCD، كاري فوق‌العاده انجام داده است؛ وي يك درمان پيچيده را به شيوه‌اي نوشته است كه گويا خواننده كتاب، مقابل يك متخصص باليني فهيم و خردمند نشسته و تجربه حضور در كنار او را دارد، او به آرامي شما را در مسير يك آموزش باليني كه به شكلي شفاف بيان شده است قرار مي‌دهد. اين كتاب كار، طيف وسيعي از نمودهاي OCD را بررسي مي‌كند كه در حال حاضر، در ادبيات پژوهشي مربوط به خودياري OCD ناديده گرفته شده است.

تغيير هيجان با هيجان

 • 120,000 تومان

كتاب حاضر چيكده‌اي است از حدود 40 سال تلاش پروفسور لزلي گرينبرگ خالق رويكرد هيجان‌مدار و به نظر عصاره‌اي است بر درك درمان هيجام‌مدار. در اين مي‌خوانيم كه هيجان نقطه شروع حيات يك انسان است و تجربه با هيجان شروع مي‌شود و با معنا به پايان مي‌رسد. گاهي اين تجربه ناقص مي‌ماند و هيجان بلوكه مي‌شود و بايد آن را از اين انسداد خارج كرد كه شايد بتوان گفت قفل‌گشايي هيجان. تنها راه برون‌رفت از اين بن‌بستء تبديل هيجان به هيجان است. درخت هيجاني شامل عاطفهء هيجان و احساس مي‌باشد. عاطفه را مي‌توان تنه درخت و ريشه‌هاي فيزولوژيك آن تصور كردء مثل برانگيخته شدن يا آرام بودن. هيجان نيز شاخه‌هاي اصلي درختء همچون هيجان‌هايي كه با قطعيت نام‌گذاري شده‌اند نظير خشمء غمء و ترس. و احساساتء شاخه‌هاي كوچك برگ‌دار درخت هستندء كه به لحاظ اجتماعي و شناختي به شدت تاثيرگذار مي‌باشندء مثل رنجيدگي ء نااميديء يا بدگماني. هيجان‌هاي اين‌گونه با هم هستند و به هم تبديل مي‌شوند.

احساس كليد تحقق آرزوست (ايده ها جهان را شكل مي‎‎دهند)

 • 30,000 تومان

آدمي چيزي نتواند يافت،مگر آن كه از آسمان به اوعطا شود.» هيچ چيزي از بيرون نمي‎آيد؛ همه چيز از درون نشات مي‎گيرد؛ از ضمير ناخودآگاه. محال است چيزي خارج از درون مايه آگاهي خود احساس كنيد. دنياي شما درتمام جزئياتش آگاهي عينيت يافته شماست. حالات عيني برآيند اثر پذيري ضمير ناخودآگاه‎‎اند. تغيير احساسات منجر به تغيير تجليات مي‎شود

حد و مرز تعيين كنيد به آرامش برسيد

 • 152,000 تومان

اگر به دنبال جامع‎ترين، مرتبط‎ترين، و مناسب‌ترين راهنما براي تعيين حد و مرز، بيان نيازهايتان، و زندگي آرام هستيد، كتاب ندرا تواب در مورد حد و مرز بهترين انتخاب براي شماست.» «شليانا آدريانا، نويسنده و بنيان گذار وبسايت زنان رو به رشد» اين همان كتابي است كه در زمينه حد و مرز همه ما منتظرش بوديم ندرا تواب شفافيت و مسير درست را با مهرباني و شفقت در مورد موضوعي بيان مي‎كند كه بسيار درباره ‎اش صحبت مي‎شود اما كمتر به صورت يكپارچه مطلبي درمورد آن ارائه شده است. اگر آماده ايد كه در چهار چوب مشخص زندگي كنيد و رابطه‎ تان را با خود وديگران تغيير دهيد، حتما بايد كتاب حد و مرز تعيين كنيد، به آرامش برسيد را بخوانيد.» «وينا فاراون، بنيان گذار موسسه ازدواج آگاهانه و خانواده درماني»

درمان شناختي رفتاري مباني و فراتر از آن

 • 140,000 تومان

بسياري از متخصصان باليني و دانشجويان تحصيلات تكميلي براي آشنايي با مباني درمان شناختي رفتاري (سي بي تي)ء از اين كتاب استفاده مي‌كنندء كتابي كه محتواي آن در ويراست سوم بيش از 50 درصد تغيير كرده است. در كتاب حاضرء متخصص برجسته جوديت بكء شرح مي‌دهد كه چگونه مي‌توان بيماران را در فرايند درمان شركت دادء مسأله آنان را مفهوم‌پردازي دقيقي كردء درمان فردويژه‌اي طراحي كردء به جلسات ساختار دادء و تكنيك‌هاي شناختيء رفتاري و تجربي اساسي را به كار برد. در كل كتابء با اشاره به دو درمانجو (يكي مبتلا به افسردگي شديد و ديگري مبتلا به اضطرابء افسردگيء و صفات شخصيت مرزي) شرح داده مي‌شود كه چگونه درمانگر ماهرء سي بي تي را اجرا و مشكلات را شناسايي و حل مي‌كند. موارد جديد در اين ويراست عبارت‌اند از: فصلي درباره رابطه درماني. فصلي درباره گنجاندن ذهن‌آگاهي در درمان. درمان شناختي مبتني بر بهبودي (سي تي آر)ء در سي تي آرء بر آرمان‌هاء ارزش‌هاء و انطباق مثبت درمانجو تاكيد مي‌شود. جنبه‌هاي آموزشي: راهنمايي‌هاي بالينيء سؤالات تأمل‌برانگيزء و تمرينات عملي. مثال‌هاي باليني جديد از مبتلايان به مشكلات پيچيده‌تر. شرح نحوه استفاده از راهبردهاي درمان‌هاي ديگرء از قبيل درمان مبتني بر پذيرش و تعهدء رفتاردرماني ديالكتيكيء و شناخت‌درماني مبتني بر ذهن‌آگاهي.

اعتياد بيماري يا بي‌عاري

 • 65,000 تومان

اعتياد يا همان اختالال مصرف مواد از ديرباز يكي از معضلات كشور ما بوده است و خانواده‌هاي بسياري همچنان با آن درگير هستندء چرا كه اعتياد پديده‌اي پيچيده است كه رهايي از آن آسان نيست. هنگام روبه‌رو شدن با پديده اعتياد پرسش‌هاي فراواني به ذهن مي‌رسد. چرا اين اتفاق رخ داده؟ نقش خانواده در آن چيست؟ چه كاري از ما ساخته است تا براي كمك به فرد درگير با اعتياد انجام دهيم؟ آيا اعتياد واقعا يك بيماري است؟ اثرات مواد چيست؟ چه درمان‌هايي براي آن وجود دارد؟ و بسياري پرسش‌هاي ديگر. كتاب حاضر با هدف كمك به خانواده افراد درگير با مشكل اعتياد نگاشته شده است. بنابراينء از طرفي تلاش شده است دقت علمي در ذكر مطالب حفظ و از ذكر مطالب شبه‌علمي خودداري شود. از طرف ديگرء مطالب به شكلي ساده و روان و قابل فهم براي عموم مردم ارائه شود تا افرادي كه به صورت تخصصي در زمينه روان‌پزشكي و روانشناسي كار نمي‌كنند هم بتوانند از كتاب بهره ببرند. سه نفر از روان‌پزشكان دانشگاهي كه سابقه طولاني در درمان اختلالات ناشي از مواد داشته‌اندء اين كتاب را نوشته‌اند. در اين كتابء رايج‌ترين موادي كه در حال حاضر مورد سوء‌استفاده قرار مي‌گيرند معرفي شده‌اند و نه همه مواد موجود در بازار غيرقانوني ايران. به علاوهء اثرات اين مواد بر بدن و مغز هم به طور خلاصه مورد اشاره قرار گرفته است. در ادامهء همچنين انواع روش‌هاي درمان دارويي و غيردارويي موجود معرفي شده و از هر كدام مثال‌هايي زده شده است. اميدواريم كه اين كتاب بتواند به برخي پرسش‌هاي موجود در ذهن خانواده‌ها در زمينه اعتياد پاسخ دهد و در اين مسير دشوار به آنها كمك كند.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1