فيلتر‌ها

توليدكننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

علوم تربيتي

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مدرسه خلاق (چگونه آموزش آزمون‌محور را سرنگون كنيم)
پژوهش در كلاس درس و مدرسه
 • 7,500 تومان
 • با تخفیف: 7,500 تومان
الفباي مديريت كلاس درس (راهبردهايي براي آموزش اثربخش)
راهبردهاي تدريس در آموزش ويژه (10 مولفه ضروري براي موفقيت دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه)
از ناباروري تا فرزندپروري (مهارت‌ها و راه‌كارهاي عملي)
فعاليت‌هاي مدارس اثربخش (بازبيني همبسته‌ها)
 • 66,000 تومان
 • با تخفیف: 66,000 تومان
طراحي الگو برنامه درسي (از نظريه تا عمل)
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
دانش‌آموزان با مشكلات يادگيري و رفتاري (ارزيابي و راهبردهاي آموزشي)
اختلال يادگيري رياضي
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
تجربيات مدرسه سادبري‌ولي (به روايت دست‌اندركاران يكي از قديمي‌ترين مدارس دمكراتيك دنيا)
تقويت مهارت‌هاي اجرايي در نوجوانان براي موفقيت تحصيلي و اجتماعي

مدرسه خلاق (چگونه آموزش آزمون‌محور را سرنگون كنيم)

 • 89,000 تومان

«بچه‌ها بايد به مدرسه بروند تا خواندن و نوشتن و رياضيات را ياد بگيرند و بر پايه اين آموزش‌ها در درس‌هاي نظري موفق شوند؛ در اين صورت خواهند توانست به دانشگاه بروند و مدارك تحصيلي عالي كسب كنند و در نهايت شغلي پردرآمد بيابند. بدين ترتيب، توسعه و شكوفايي جامعه نيز تضمين مي‌شود». به نظر كن رابينسون، پژوهشگر فقيد و سرشناس آموزش و پرورش، رويكرد نظام آموزش همگاني در جوامع مدرن را مي‌توان در همين چند جمله خلاصه كرد. شكل‌گيري اين نظام آموزشي ريشه در انقلاب صنعتي دارد و هدف آن تأمين نيازهاي جوامع صنعتي براي توليد انبوه بوده است. آموزش همگاني فايده‌هاي زيادي دارد اما مشكل اساسي آن اين است كه يكسان‌ساز است و به گستره متنوع مهارت‌ها و توانايي‌هاي انسان توجه نمي‌كند. رابينسون در اين كتاب الگوي تازه‌‌اي براي آموزش ارائه مي‌دهد، الگويي كه كمك مي‌كند دانش‌آموزان استعدادهاي دروني‌شان را شكوفا كنند، جهان پيرامونشان را بشناسند و شهرونداني كامياب، فعال و مهربان بشوند.

پژوهش در كلاس درس و مدرسه

 • 7,500 تومان

مدرسه يك موجود زنده است، موجودي كه متولد مي‌شود، تغذيه مي‌كند، حركت مي‌كند، رشد مي‌كند، هدف دارد و تكامل مي‌يابد. اعضا و جوارح اين موجود زنده عبارت‌اند ا ز: دانش‌آموزان، معلمان، مربيان، اداره كنندگان و در مفهوم نوين و تكامل يافته‌اش، پدران و مادران. اين اعضا با هم پيوندها و ارتباط‌هاي بنياني و اساسي (ارگانيك) دارند مجموعه‌ي «كتاب‌هاي كوچك مديريت مدرسه» اين مسووليت بزرگ را به عهده گرفته است تا مديران و همكارانشان در آموزشگاه‌ها را با فطرت مدرسه بيشتر آشنا كند.

الفباي مديريت كلاس درس (راهبردهايي براي آموزش اثربخش)

 • 50,000 تومان

آنچه آشكارا مي‌توان بيان كرد اين است كه اگر آموزش اثربخشي در كار نباشد هيچ يك از مهارت‌هاي كلاسداري به جاي نخواهد رسيد. راهبردهاي اداره كلاس درس، جانشيني مناسب براي آموزش اثربخش نيست، زيرا تعليم و تربيت اثربخش مي‌تواند به عنوان عاملي حياتي عمل كند، عملي كه باعث شود تا دانش‌آموزان به آموزش و يادگيري چنان علاقه‌مند شوند كه معلمان مشكلي درباره انضباط و اداره كلاس نداشته باشند.

راهبردهاي تدريس در آموزش ويژه (10 مولفه ضروري براي موفقيت دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه)

 • 60,000 تومان

كتاب راهبردهاي تدريس در آموزش ويژه شامل راهبردهاي عملي براي معلمان دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه است تا معلمان بتوانند به يادگيري و موفقيت دانش‌آموزان كمك كنند و بهترين عملكرد را داشته باشند.

از ناباروري تا فرزندپروري (مهارت‌ها و راه‌كارهاي عملي)

 • 47,000 تومان

فرزندپذيري (فرزندخواندگي) مي‌تواند رويدادي بسيار مهيج، شگفت‌انگيز و در عين حال چالش‌برانگيز باشد. روبه‌رو شدن با واقعيت‌هاي فرزندپذيري مي‌تواند كيفيت زندگي خانواده‌هاي فرزندپذير را دگرگون سازد. در اين كتاب سعي شده است كه به متقاضيان و والدين فرزندپذير كمك شود تا رويكردي واقع‌بينانه به فرزندپذيري داشته باشند. اين كتاب به فرزندپذيري و ورود به اين فرايند در مسيري تحولي و تكليف محور توجه كرده است. واكنش به ناباروري و فقدان‌هايي كه احتمالاً متقاضيان فرزندپذيري با آن مواجه هستند، نحوۀ آماده شدن براي ورود به فرايند فرزندپذيري و چالش‌ها و رويدادهاي مهم احتمالي پس از فرزندپذيري از نكات برجسته‌اي است كه در چارچوبي علمي و مبتني بر تجارب باليني و فرهنگي ايران تنظيم شده است. مخاطب اصلي كتاب متقاضيان فرزندپذيري و آن دسته از والديني هستند كه هم اكنون كودكاني را به فرزندي پذيرفته‌اند. با اين حال كتاب براي آن دسته از زوج‌هايي كه هنوز درگير روند درمان ناباروري هستند، يا متخصصين حوزۀ ناباروري و فرزندپذيري مانند پزشكان، روان‌شناسان، مددكاران اجتماعي و كارشناسان بهزيستي و ... توصيه مي‌شود.

فعاليت‌هاي مدارس اثربخش (بازبيني همبسته‌ها)

 • 66,000 تومان

مدرسه اثربخش با موفقيت بالا و كلي دانش‌آموزان مشخص مي‌شود و اختلاف زيادي در اين موفقيت ميان زيرگروه‌هاي اصلي در جمعيت دانش‌آموزي وجود ندارد. در مدرسه اثربخش بايد به دو ركن استراتژي يعني كيفيت و برابري توجه شود. مدرسه اثربخش بر پايه انتظارات بالا، رهبري قوي، همكاري، آموزش متمايز، نظارت مداوم بر پيشرفت دانش‌آموزان و تعهد بي‌نظير به يادگيري براي همه دانش‌آموزان ايجاد شده است. پذيرش مشترك و تعهد به رسالت يادگيري براي همه از سوي تمام ذينفعان در يك مدرسه شرط لازم براي موفقيت مداوم در تدريس و يادگيري است. اين رسالت زمينه‌اي را به وجود مي‌آورد كه در آن مدير آموزشي، معلمان، كاركنان، دانش‌آموزان و جامعه بزرگ‌تر با اين باور در كنار هم قرار مي‌گيرند كه هر كس نقشي در موفقيت دانش‌آموز دارد. رسالت يادگيري براي همه شور و اشتياقي دارد كه مدارس اثربخش را پابرجا نگه مي‌دارد. مدارسي كه فاقد شور و شوق براي رسالت يادگيري براي همه هستند، ممكن است به‌طور زباني از اين رسالت حمايت كنند و حتي مي‌توانند در راستاي جنبش فرايندهاي مدارس اثربخش گام بردارند. متأسفانه، چنين مدارسي حتي اگر موفقيتي كسب كنند خيلي كم خواهد بود.

طراحي الگو برنامه درسي (از نظريه تا عمل)

 • 85,000 تومان

در برنامه درسي توجه زياد به نظريه‌پردازي و غفلت از كاربردي كردن آن و بالعكس، اثرات زيان‌باري براي رشته برنامه درسي به همراه دارد؛ بنابراين اين كتاب با هدف پيوند نظريه و عمل در برنامه درسي، از سه بخش تشكيل شده است. در بخش اول اين كتاب كليات برنامه درسي شامل تعاريف، انواع، مباني، نظريه‌ها و الگوهاي طراحي و تدوين برنامه درسي ارائه شده است. در بخش دوم آن، در فصول جداگانه، عناصر الگوي مطلوب برنامه درسي به تفكيك بيان شده است و در بخش سوم اين كتاب براي نمونه، الگوي مربوط به طراحي و تدوين برنامه درسي آموزش استفاده از موك‌ها براي دانشجويان كارشناسي آموزش ابتدايي ارائه شده است.

مدرسه زندگي (همراه با 18 داستان از موهبت‌ها 1)

 • 40,000 تومان

« كتاب موهبت‌ها يك گنج در جامعه ماست. گنجي كه ما با خواننده‌هاي آن به اشتراگ گذاشته‌ايم.داستان‌هاي اين كتاب زندگي والدين تازه و جتي با‌ تجربه را لمس كرده استو حتي روي كادر درمان و پزشكان نيز تاثير گذار بوده است. صداي مادراني كه داستان‌شان را نوشته‌اند طيف گسترده‌اي از احساسات، ديدگاه‌هاي بهتر و تجربه‌ها را در قالب جملاتي صادقانه و شجاعانه در قلب و ذهن مخاطب سرازير مي‌كنند. خواننده اين كتاب دلگرمي و همدلي جامعه‌اي كه اين خانواده‌ها تشكيل داده‌اند را حس مي‌كند و متوجه مي‌شود كه در اين مسير تنها نيست.»

دانش‌آموزان با مشكلات يادگيري و رفتاري (ارزيابي و راهبردهاي آموزشي)

 • 220,000 تومان

هدف اين كتاب، آشنا ساختن شما با مهارت‌هاي آموزش و راهبردهاي لازم براي درك و آموزش دانش‌آموزاني است كه مشكلات رفتاري و يادگيري زيادي دارند. اين كتاب مي‌تواند به عنوان منبع درسي براي درس اختلال‌هاي يادگيري مورد استفاده قرار گيرد. هم چنين مي‌توان به عنوان يك كتاب راهنما مورد استفاده كارشناسان مراكز اختلال‌هاي يادگيري، معلمان آموزش عمومي و آموزش ويژه قرار گيرد. افزون بر اين، مي‌تواند براي والدين و خانواده كودكان داراي مشكلات يادگيري و رفتاري، منبع مفيدي باشد.

اختلال يادگيري رياضي

 • 45,000 تومان

عدد هر چند به عنوان پايه و اساس علم رياضي محسوب مي‌گرددء اما فقط مختص به علم رياضي نيست بلكه در تمام علوم بشر و همه جنبه‌هاي مختلف زندگي روزمره حضور همه جايي و همه‌زماني دارد. در سيستم‌هاي آموزش و پرورشء هدف از آموزش رياضي از يك سو ايجاد توانايي‌هاي ذهني و نظم فكريء رشد قوه استدلالء تفكر انتزاعي و منطقيء پرورش خلاقيت و غيرهء و از سوي ديگرء استفاده از مهار‌ت‌هاي رياضي در عرصه‌هاي مختلف زندگي است.

تجربيات مدرسه سادبري‌ولي (به روايت دست‌اندركاران يكي از قديمي‌ترين مدارس دمكراتيك دنيا)

 • 55,000 تومان

ما كل كشور را زيرورو كرديم تا مدرسه‌اي پيدا كنيم كه با خواسته‌هايمان جور دربيايد. به همه‌جا سر زديم، مدارس مختلفي را ديديم و درموردشان اطلاعات زيادي كسب كرديم، اما درنهايت دست خالي برگشتيم. ما عميقاً باور داشتيم كه نظام آموزشي موجود صدماتي جبران‌ناپذير به كودكان مي‌زند. حس مي‌كرديم بايد هر كاري لازم است انجام دهيم تا محيطي دلخواه خودمان براي فرزندانمان فراهم كنيم. اين‌گونه بود كه مدرسۀ سادبري‌ولي تأسيس شد. اولين ديدگاه مشترك ما اين عقيدۀ بنيادين بود كه كودك انسان است و شايستۀ اين است كه مانند انساني كامل مورداحترام قرار گيرد. اينها كلماتي ساده با نتايجي تكان‌دهنده و پيچيده بود. نتيجۀ اتخاذ چنين ديدگاهي اين بود كه برنامۀ كودك براي زندگي‌اش به‌اندازۀ برنامۀ بقيۀ افراد، ازجمله والدين، خانواده، دوستان يا حتي جامعه، مهم است. در مدرسۀ ما، تحت هر شرايطي بايد نيازهاي دروني كودك در اولويت قرار مي‌گرفت. اين عملاً به آن معنا بود كه تمام فعاليت بچه‌ها در مدرسه بايد بر اساس انگيزۀ دروني خودشان شكل مي‌گرفت، برنامۀ درسي نبايد از بيرون تحميل مي‌شد و هيچ مقررات مستبدانه‌اي نبايد وجود مي‌داشت. فضاي مدرسه بايد آن‌قدر حمايتگر بود كه بچه‌ها خودشان آنچه را مي‌خواستند انتخاب و براي زمانشان برنامه‌ريزي كنند. مبناي ما اين بود كه همه، بدون استثنا، به‌طور كامل و برابر در ادارۀ مدرسه حق اظهارنظر دارند.

تقويت مهارت‌هاي اجرايي در نوجوانان براي موفقيت تحصيلي و اجتماعي

 • 18,000 تومان

براي داشتن عملكرد مناسب در فعاليت هايي نظير برنامه ريزي، سازمان دهي، حل مسئله، تمركز، يادآوري، مديريت زمان و خودكنترلي، نوجوانان نياز دارند تا از تجربيات و اطلاعاتي كه در گذشته آموخته اند به نحو بهينه استفاده كنند.نوجواناني كه در مهارت‌هاي اجرايي مشكل دارند، انجام هر يك از اين فعاليت‌ها برايشان دشوار است.اين مشكلات در هر دوره سني مي تواند بروز پيدا كند با اين حال بيشترين شيوع اين مشكلات در زمان گذار از دوران كودكي به نوجواني و از دبستان و راهنمايي به دبيرستان و دانشگاه ديده مي‌شود.در اين سنين كه نوجوانان مسئوليت‌ها و تكاليفي بر عهده دارند كه بايد آن‌ها را به تنهايي به انجام برسانند معمولا نشانه ‌هاي وجود نقص در مهارت‌هاي اجرايي ظاهر مي‌شوند.تسلط بر مهارت‌هاي اجرايي براي افراد، در گذر زمان و در طول سال‌هاي رشد، هم از طريق رشد فيزيكي مغز و هم به وسيله تجربيات فرد در خانواده، مدرسه و محيط اجتماعي بزرگ‌تر، شكل مي‌گيرد و رشد مي‌كند.در كتاب حاضر، تلاش شده است تا خطوط راهنماي پرورش و تقويت مهارت‌هاي اجرايي براي نوجوانان، والدين و معلمان به زباني ساده ارايه گردد.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1