فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

روانكاوي

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
وقتي همه‌چيز فرو مي‌پاشد (توصيه‌اي قلبي براي دوران‌هاي سخت)
روانشناسي كهن‌الگويي (گزارشي تازه)
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
نمادها و نمادگرايي در آثار فرويد دوركيم موس
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
معماي اسپينوزا
 • 135,000 تومان
 • با تخفیف: 135,000 تومان
درس گفتارهاي مقدماتي درباره لاكان
 • 59,000 تومان
 • با تخفیف: 59,000 تومان
پيش از آن كه بداني (دلايل ناهشيار كارهايي كه انجام مي‌دهيم)
ملاني كلاين (ريشه‌ها انديشه‌ها)
 • 99,000 تومان
 • با تخفیف: 99,000 تومان
انكار مرگ
 • 140,000 تومان
 • با تخفیف: 140,000 تومان
جستارهايي درباره تكوين بيماري‌هاي رواني (گزيده‌اي از نوشته‌هاي باليني روان‌كاوي)
ريشه‌هاي ناخودآگاه شخصيت (تيپ‌شناسي يونگي و آزمون ام بي تي آي)
فرهنگ مفاهيم و اصطلاحات روانشناسي يونگي
 • 72,000 تومان
 • با تخفیف: 72,000 تومان
روانشناسي تحليلي (درمان يونگي)
 • 58,000 تومان
 • با تخفیف: 58,000 تومان

نظريه اجتماعي و روانكاوي (در گذار خود و جامعه از فرويد تا كريستوا)

 • 150,000 تومان

شرايط اجتماعي‌اي كه اكنون در آن زندگي مي‌كنيم، فرايند تدوين نظريه‌اي پيچيده درباره سوژه‌اي انساني را به ضرورتي سياسي تبديل كرده است. در اين شرايط اجتماعي، نيروهاي جهاني شدن، خصوصي‌سازي و پست-مدرنيزاسيون هر روز بيش از پيش بر زندگي و روابطمان با يكديگر تاثير مي‌گذارند. نويسنده در اين كتاب با تكيه بر سه ديدگاه: 1- نظريه انتقادي كه بر اهميت روانكاوي، نظريه سياسي و فلسفه تفكر روشن‌گرانه تاكيد دارد؛ 2- پرسش‌هاي ساختارگرايانه درباره توليد سوژگي و هويت؛ و 3- خوانش‌هاي فمينيستي مختلف از روانكاوي و فرضيات مردسالارانه در تلاش است ما را با آراي مطرح شده در نظريات مذكور درباره فرايند توليد سوژگي و هويت؛ امر جنسي و جنسيت؛ و جامعه، فرهنگ و فن‌آوري آشنا كند.

روانشناسي كهن‌الگويي (گزارشي تازه)

 • 60,000 تومان

روانشناسي كهن‌الگويي- چيست ؟ در اين كتاب، برگرداني از يك تك‌نگاري كه براي نخستين بار در فرهنگ‌نامه سده بيستم (يك فرهنگ‌نامه ايتاليايي) به چاپ رسيد، جيمز هيلمن ريشه‌هاي فكري روانشناسي كهن‌الگويي را دنبال مي‌كند. بحث‌هاي كوتاه درباره فيچينو، يونگ و كربن، جان- فزايي،‌ انگاره‌هاي كهن‌الگويي، ايزدان پرستي، نو- افلاطون‌گرايي دوران نوزايي، تمايز ميان جان و روح، درمان متمركز بر انگاره، اسطوره‌هاي يوناني و آسيب‌شناسي رواني و نظريه شخصيت هم ذهن و هم جان را خشنود و گذر خواننده را به نوشته‌هاي ديگر هيلمن هموار مي‌كند. نوشته‌اي مقدماتي و بنيادين براي پيشرفت عمده تازه در روانشناسي.

نمادها و نمادگرايي در آثار فرويد دوركيم موس

 • 80,000 تومان

ساماديا در اين اثر نوآورانه، در بيوگرافي اين بنيان‌گذاران تأثيرگذار كاوش مي‌كند؛ كاوشي كه از فرويد آغاز مي‌شود و نهايتا با گذر از دوركيم، به موس مي‌رسد. او پيش از بررسي برداشت‌هاي نوآورانه اما متفاوت آنها از نمادگرايي و نمادين‌سازي و بحث از جنبه‌هاي خاص و مشترك آنها، مخلوقات انقلابي اين سه متفكر- يعني روانكاوي فرويد، جامعه‌شناسي فرانسوي دوركيم و مردم‌شناسي مدرن فرانسوي موس - را تشريح مي‌كند.‌ اين يك اثر نوآورانه است كه در نظريه و عمل، روانكاوان را مجذوب خود خواهد كرد و براي آكادميسين‌ها و دانشجويان روانشناسي، انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي، فلسفه و تاريخ انديشه‌ها جذاب خواهد بود و مي‌توان گفت پلي ميان علوم اجتماعي و علوم انساني است.

معماي اسپينوزا

 • 135,000 تومان

اروين دي. يالوم روان‌پزشك هستي‌گراي معاصرِ آمريكايي تنها يك پزشك نيست؛ او در وهله‌ي اول، پيش از اين كه حتي يك داستان‌گوي قهّار باشد، يك كاوشگر است. همين كاوش در "مــعمــا"هاي مختلف او را به سمتِ روح و روان و روايت‌هاي مختلف سوق مي‌دهد. اگر شما هم در اين قريحه با او شريك هستيد، بدون شك شوقِ فراگيريِ رموز فلسفي و تاريخي را در خود احساس مي‌كنيد. اين كتاب، حاصل ذوقِ شخصي نويسنده در برخورد با معمايي مرتبط با تلاقيِ خطِ سرنوشت آلفرد روزنبرگ (تئوريسين بزرگِ يهودي‌ستيزِ حزب نازي) و باروخ اسپينوزا (فيلسوفِ يهودي‌الاصلِ قرن هفدهميِ مطرودِ جماعت يهود) است. سه انسان از سه عصر متفاوت، وراي تاريخ، دست‌دردست هم داده‌اند تا اين كتاب به بار بنشيند! چه چيزي سبب شد كه اسپينوزا جسارتِ بشر را تا اين حد ارتقا دهد كه براي اولين‌بار در تاريخ، رودرروي سرسپردگيِ مذهبيِ كوركورانه بايستد؟ چه چيزي باعث شد آلفرد روزنبرگ با اين حجم عظيمِ تنفّر از يهوديت، به دنبال حل معماي يك يهودي (اسپينوزا) خط تاريخ را به خون و آتش بكشد؟ و چه چيزي باعث شد اروين يالوم روايتي را خلق كند كه به قول خودش "تاريخي است كه ممكن بوده اتفاق بيافتد"؟ تمام اين پرسش‌ها در كنار هزاران معماي ديگر در اين كتاب پاسخ مي‌يابند.

درس گفتارهاي مقدماتي درباره لاكان

 • 59,000 تومان

ژاك لاكان (1901- 1981)، روانكاو بلندآوازه‌ي فرانسوي، از معدود متفكران قرن بيستم است كه تاثير گسترده‌اي بر سپهر روشنفكري و علوم انساني گذاشته است. سمينارهاي او در دهه‌ي 1950، جايگاهي بود براي رشد و تبادل آراي فلسفي.‌ او نظريه‌ي خود را بر پاي‌ي نظريه‌ي فرويد بنيان گذاشت و پس از طرح "مرحله‌ي آينه‌اي"، انديشه‌ي "بازگشت به فرويد" را مطرح كرد و نه‌ تنها برخي از ابداعات فرويد را شرح و تفضيل داد و در آن‌ها بازانديشي كرد، بلكه به مهم‌ترين پرسش‌ها و مسائل مبهم ‌مانده و حل‌نشده در نظريه‌ي فرويد بازگشت و روشي نو در بيان و تعبير اين مسائل و مفهوم آن‌ها در نظريه و عمل روانكاوي فراهم آورد.‌ اين كتاب با عرضه‌ي برخي مفاهيم بنيادي در روانكاوي، مسير شرح و بسط اين مفاهيم را از مبناي اصلي آن‌ها در كار فرويد تا تفصيل و تبيين لاكان از آن‌ها، مي‌كاود. اين كاوش در مفاهيمي چون ناخودآكاه، مرحله‌ي آينه‌اي، ابژه، هيستري و وسواس فكري، انتقال و تعبير انجام پذيرفته است. ‌فصل‌هاي كتاب برگزيده‌اي است از سخنراني‌هايي كه در مركز تحقيق و تحليل فرويدي ايراد شده‌اند. كتاب براي خوانندگاني با آموخته‌ها و پيش‌زمينه‌هاي گوناگون از جمله دانشگاهي، باليني، اجتماعي، فرهنگي و هنري مفيد است. افزون بر آن، براي كساني كه از نظر آنان آرا و انديشه‌هاي روانكاوانه شايد عرصه‌اي نسبتا نو براي شرح و تفصيل باشد و نيز كساني كه در جست‌وجوي دورنمايي نو براي گسترش آراي خود در روانكاوي‌اند، خواندني است.

پيش از آن كه بداني (دلايل ناهشيار كارهايي كه انجام مي‌دهيم)

 • 164,000 تومان

چرا ما مي‌خواهيم خود را بهتر كنيم؟ از ديدگاه فردگرايانه پاسخ واضح است: چون كه مي‌توانيم خوشحال‌تر، سالم‌تر و موفق‌تر باشيم. هيچ منفعتي خود به ‌خود به وجود نمي‌آيد. همان‌طور كه امواج ديگران را دريافت مي‌كنيم، به همه جهات موج مي‌فرستيم. در شبكه‌هاي اجتماعي -مجازي يا حقيقي- ارتعاش امواج تعاملات دوستان، خانواده، آشنايان و غريبه‌ها وجود دارد. اگر واقعاً خودمان را بهتر كنيم، فرصتي براي بهتر شدن جامعه خواهيم داشت و به مرور زمان فرصتي براي خلق يك جهان بهتر پيدا مي‌كنيم. اما اين فرآيند به چيزي نياز دارد كه اغلب كمبود آن مشهود است: فروتني. فروتني براي پذيرش اينكه ما به طور كامل نمي‌توانيم دليل رفتارمان و دليل تداوم آن را درك كنيم. نمي‌گويم. اينطور نيست. همين كه اجازه دهيد اين ترديد در وجود شما شكل بگيرد -هرچند ممكن است ناراحت‌كننده باشد- ولي باعث مي‌شود ترديدهاي ديگري هم در درونتان رشد كند؛ ترديدهايي در مورد مفاهيمي مثل كنجكاوي، تعجب، ايده‌هاي جديد، زير سؤال بردن فرضيات بديهي، درك چيزهاي دشوار و درنهايت مفهوم تغيير. اين امكان فراهم مي‌شود كه دنيايي براي كودكانمان به‌جا بگذاريم كه بهتر باشد حتي اگر آن‌ها كتاب‌هايي را كه برايشان مي‌نويسيم نخوانند.

ملاني كلاين (ريشه‌ها انديشه‌ها)

 • 99,000 تومان

«ملاني كلاين: ريشه‌ها، انديشه‌ها» مدخلي بر زندگي و آثار ملاني كلاين در مقام متفكري‌ست كه يافته‌هايش موجب پيش‌برد يافته‌هاي فرويد و ديگر روانكاوان شد و درك ما را از ساحت ناهشيار روان آدمي عميق‌تر ساخت. اين كتاب متشكل از چهار بخش است و علاوه بر آن، فهرستي از منابع براي مطالعه بيشتر و فرهنگ‌نامه‌اي از واژگان كليدي دارد. بخش نخست به زندگي ملاني كلاين و اشتياق او به روانكاوي مي‌پردازد؛ بخش دوم سير بسط و تكوين فن روانكاوي كودكان و تأثير آن بر درك كلاين از كار با بزرگسالان را پي مي‌گيرد؛ بخش سوم بر يافته‌هاي نوين باليني در حوزه درمان روانكاوي تمركز دارد، به ويژه بر آن دسته از تحولات مربوط به درك و درمان آشفتگي‌هاي وخيم عاطفي، نظير روان‌پريشي و اختلالات شديد خلقي؛ بخش چهارم بر تحولات اخير در روانكاوي كلايني و پسا-كلايني و به ويژه آراء ويلفرد بي‌يان و تلويحات و كاربست‌هاي باليني، فرهنگي و اجتماعي-سياسي آنها متمركز است. هركس كه طالب درآمدي واضح و موجز به جهان ملاني كلاين باشد، مخاطب اين كتاب خواهد بود.

انكار مرگ

 • 140,000 تومان

انكار مرگ،انكار زندگي است. بي زندگي، مرگي نيست و بي مرگ زندگي قابل تصور نيست. با مطالعه اين كتاب درمي‌يابيد كه اگر مرگ راز ناگشوده‌اي است، كه هست، صد البته زندگي و حيات نيز خود معمايي است. نويسنده خردمند اين اثر پس از واكاوي نظر فيلسوفان، روانشناسان و نظريه‌پردازان بزرگ و مطرح جهان، به سراغ روانكاوي و ديدگاه‌هاي فرويد و همراهان او (يونگ، آدلر، فرنزي، رنك و…) مي‌رود و با ژرف‌انديشي و بصيرتي شايسته آنها را نقد مي‌كند. انگيزه رواني و فرا فرهنگي شوق به جاودانگي، مرگ‌آگاهي، اضطراب مرگ، قهرمان‌گرايي و ريشه‌هاي كاريزما، روانشناسي و پويايي گروه، عشق رمانتيك، تحليل افسردگي و روان‌پريشي و… ده‌ها مسئله ديگر را در ارتباط با مرگ و زندگي به شيوه‌اي تحسين‌برانگيز مورد بررسي قرار مي‌دهد. مطالعه كتاب براي همه اقشار روشنفكر، جامعه‌شناسان، روانشناسان، روان‌پزشكان و دوستداران فلسفه و عرفان مفيد و بحث‌انگيز خواهد بود. كتاب ارزش آن را دارد كه حداقل دو سه بار خوانده شود.

جستارهايي درباره تكوين بيماري‌هاي رواني (گزيده‌اي از نوشته‌هاي باليني روان‌كاوي)

 • 65,000 تومان

جستارهاي گردآوري‏‌شده در اين كتاب، شامل طيف متنوع اما پيوسته‌‏اي از مطالعات فرويد دربارۀ نِوروزها و به‌طور عمده هيستري و نِوروز وسواس است كه از رهگذرشان مي‏‌توان از تحولات صورت‏‌گرفته در رويكرد او نسبت به اختلال‏‌هاي رواني، ريشه‌‏ها و چگونگي پيدايش آنها‏، نحوۀ دسته‏‌بندي و شيوۀ درمان‏شان تصوري پيدا كرد. اين نوشته‏‌ها هم حاصل تلاش‏‌هايي مداوم براي صورت‏بندي نظريِ يافته‌‏هاي باليني بر زميني نوظهور و جديدند و هم بخشي از مسير كلي تاريخ روانكاوي را ترسيم مي‏‌كنند. نوشته‌‏هاي باليني فرويد نشان مي‏‌دهند كه كشف قارۀ ناخودآگاه شبيه گذركردن از دل جنگلي تاريك بوده كه نيازمند ميزان بالايي از صبر و حوصله، درك نقاط انسداد و كاستي‌‏هاي نظري، شهامت جست‏‌وجوي مسيرهاي تازه و ابداع مفاهيمي جديد براي پي‌‏ريزي شالوده‏‌هاي اين مسيرهاست. اين تقلاي دشوار و پرفرازونشيب قبل از هرچيز از بطن تجربه‌اي مشخصاً مدرن شكل گرفته، تجربۀ مواجه‌ه‏اي خاص ميان بيمار و درمانگر كه متضمن انبوهي از سردرگمي‏‌ها، تجديد خاطره‏‌ها، طفره‌‏رفتن‏‌ها، مقاومت‌‏ها و بيداركردن دردهاي خفته است، تجربه‏‌اي كه چشمي بينا و گوشي شنوا و حساس به كوچك‏ترين جزئيات را مي‏‌طلبد.

ريشه‌هاي ناخودآگاه شخصيت (تيپ‌شناسي يونگي و آزمون ام بي تي آي)

 • 75,000 تومان

در سال 1923، كاترين بريگز 48 ساله كه در آمريكا معلم كودكان بود، كتاب يونگ را خواند و آن را پاسخي براي چالش فكري‌اش ديد. كاترين،سال‌ها در اين فكر بود كه بر‌اساس تفاوت سرشت بين كودكان، روش آموزش به آن‌ها بايد متفاوت و متناسب با شخصيت هر كودك باشد و خود نيز تلاش كرده بود به طبقه‌بندي كودكان بپردازد. كاترين، كتاب يونگ را به ايزابل بريگز مايرز دختر 26 ساله‌اش هم معرفي كرد، زيرا ايزابل قصه مي‌نوشت و براي شخصيت‌پردازي قصه‌هايش نياز به الگويي داشت كه بتواند تفاوت انتخاب‌ها و تصميمي‌هاي انسان‌ها را درك كند. آشنايي اين مادر و دختر با يونگ و نظريه‌اش مسير زندگي اين دو را تغيير داد و آن‌ها زندگي‌شان را صرف اين كردند كه الگويي منسجم و جامع براي تشخيص تفاوت‌هاي استعداد‌ها و توانايي‌هاي انسان‌ها بسازند. ورود آمريكا به جنگ جهاني دوم در سال 1941فرصتي فراهم آورد تا الگويي كه كاترين و ايزابل ساخته بودند، مورد آزمون قرار گيرد. زيرا با ورود آمريكا به جنگ، بيشتر مردان جوان به جبهه‌هاي جنگ اعزام شدند و شرايطي ايجاد شد كه زنان به سرعت جايگزين مردان در بخش صنعت شوند. آزمون ارزيابي شخصيت مايرز بريگز (MBTI) توانست به سنجش و گزينش سريع و بهترين نيرو‌ها براي هر كاري كمك كند. هزاران زن آمريكايي براساس تيپ سرشتي شخصيتشان در نقش شغلي مناسب گمارده شدند و اثر‌بخشي MBTI در مقياس وسيع جمعيتي مورد تاييد قرار گرفت. چنين شد كه MBTIتبديل به آزموني مهم براي غربالگري شخصيتي و وسيله‌اي مفيد براي راهنمايي تحصيلي و شغلي شد و حتي در حوزه‌هاي باليني همچون انتخاب همسر و مشاوره‌ي پيش از ازدواج نيز مورد استفاده قرار گرفت.

فرهنگ مفاهيم و اصطلاحات روانشناسي يونگي

 • 72,000 تومان

فرهنگ اصطلاحات و مفاهيم روانشناسي يونگي كه بر اساس مطالعه دقيق آثار اصلي يونگ فراهم آمده است، به بررسي جامع اصول اساسي روانشناسي يونگي مي‌پردازد...

روانشناسي تحليلي (درمان يونگي)

 • 58,000 تومان

روانشناسي شبيه يك اقيانوس پهناوري است كه انواع راهكار‌ها و رويكرد‌ها و شيوه‌هاي درماني را در دل خودش جاي داده است. درمان يونگي شكل عميق و تحليلي از گفتار‌درماني است كه براي گرد‌ هم آوردن بخش‌هاي آگاه و ناخودآگاه ذهن طراحي شده است تا به فرد كمك كند احساس تعادل و سلامت كند و مي‌تواند به بهبود زندگي افرادي كه داراي افسردگي اضطراب، اندوه، فوبيا، آسيب‌هاي روحي، اعتماد به نفس پايين يا ساير مشكلات عاطفي هستند كمك كند. همچنين براي كسي كه مي‌خواهد درك عميق‌تري از خود داشته باشد و مايل است كه متعهد به كار در زمينه كسب اين دانش مفيد است و شامل تكنيك‌هاي مختلفي مانند ثبت و تعبير خواب، تجربيات خلاق مانند هنر، حركت، موسيقي، آزمون‌هاي ارتباط كلمه كه روان‌شناسي عمقي است.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1